Apteczki wg norm DIN

Apteczki wg norm DIN

W Polsce brak jest unormowań precyzyjnie określających skład wyposażenia apteczek pierwszej pomocy. Podobnie jak w większości krajów UE przyjęło się określanie składu apteczek w oparciu o niemieckie normy DIN. Określenia „apteczka DIN” lub „apteczka model DIN” nie precyzują rodzaju apteczki a jedynie wskazują że skład apteczki został dobrany w oparciu o jedną z kilku norm DIN. 

Posługiwanie się więc normami DIN jest w Polsce dobrowolne. Nie ma prawnego obowiązku wyposażenia apteczki zgodnie z normami DIN ale wobec braku krajowego uregulowania tej kwestii nie ma przeszkód stosowania bądź wzorowania się na normach DIN.

Normy DIN bardzo precyzyjnie definiują skład apteczek oraz wymagania jakościowe wyposażenia. Aby apteczka spełniała wymagania określonej normy DIN, wiele indywidualnych elementów wyposażenia musi spełniać wymagania innych norm DIN. Zatem napis na opakowaniu np. DIN13164 wcale nie świadczy że apteczka spełnia stawiane przez normę wymagania. Dopiero opis na opakowaniu środków opatrunkowych podający konkretną normę upoważnia do oznakowania gotowego wyrobu nazwą DIN. Z tych powodów w 2008 roku niemiecka policja kontrolując zawartość apteczek polskich kierowców, kwestionowała ich jakość na podstawie pomiaru długości nożyczek.

Rodzaje norm DIN

 • DIN 13167
  Norma określa skład apteczki pierwszej pomocy dla motocykli. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca zawartość jest mniejsza niż apteczki samochodowej i dostosowana do podstawowych urazów komunikacyjnych.
 • DIN 13164
  Norma określa skład apteczki stosowanej w pojazdach samochodowych. Dostosowany został do opatrywania ran powstałych w trakcie wypadków drogowych ale również w trakcie prac w terenie lub podczas pieszych wycieczek co tłumaczy opieranie się na tej normie również w ustalaniu składu apteczek innych niż samochodowe,
 • DIN 13157
  Norma (tzw. przemysłowa) określa ilość i rodzaj opatrunków i akcesoriów niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy na terenie budowy, zakładu pracy, biura, szkoły itp. Ze względu na większą ilość czynników ryzyka (np. oparzenia), dużą ilość zabezpieczanych osób a z drugiej strony brak ograniczenia miejsca (jak w przypadku apteczek samochodowych) skład jest znacznie bogatszy.
 • DIN 13169
  Norma ta stanowi praktycznie zdublowanie składu wg DIN 13157 (oprócz nożyczek i instrukcji). Apteczka z takim składem przeznaczona jest do zabezpieczenia większej ilości osób.

W handlu często spotyka się rozszerzenie "PLUS" (np. DIN 13157 PLUS) co oznacza, że skład apteczny został wyposażony w więcej elementów niż wymaga norma. Najczęściej producenci dołączają do wyposażenia apteczki np. ustnik do sztucznego oddychania, chusteczki dezynfekujące lub inne środki. 

Porównanie wkładów aptecznych wg norm DIN

Element wyposażenia

Ilość wymagana przez normę DIN

DIN
13167
DIN
13164
DIN
13157
DIN
13169
Przylepiec DIN 13019 - A (5m x 2,5 cm) 1 1 1 2
Plaster DIN 13019 - E (10 x 6 cm) 4 4 8 16
Opatrunek na opuszki palców 2 2 4 8
Opatrunek na palec (12 x 2 cm) 2 2 4 8
Plaster z opatrunkiem (1,9 x 7,2 cm) 2 2 4 8
Plaster z opatrunkiem (2,5 x 7,2 cm) 4 4 8 16
Opatrunek indywidualny DIN 13151 - K  (6 x 8 cm) - 1 1 2
Opatrunek indywidualny DIN 13151 - M (8 x 10 cm) 1 2 3 6
Opatrunek indywidualny DIN 13151 - G  (10 x 12 cm) 1 1 1 2
Chusta opatrunkowa DIN 13152 - BR (40 x 60cm) - 1 - -
Chusta opatrunkowa DIN 13152 - A (60 x 80cm) 1 1 1 2
Kompres (10 x 10cm) - 6 6 12
Kompres na oko (min. 5 x 7 cm) - - 2 4
Kompres zimny (min. 200 cm2) - - 1 2
Koc ratunkowy 160 x 210 cm - 1 1 2
Opaska elastyczna DIN 61634 - FB 6 (4m x 6cm) - 2 2 4
Opaska elastyczna DIN 61634 - FB 8 (4m x 8cm) - 3 2 4
Chusta trójkątna DIN 13168 - D - 2 2 4
Nożyczki DIN 58279 - A (14,5 cm) 1 1 - -
Nożyczki DIN 58279 - B (19 cm) - - 1 1
Torebka foliowa (min. 30 x 40 cm) - - 2 4
Chusta z flizeliny (min. 20 x 30 cm) - - 5 10
Rękawice jednorazowe EN 455 4 4 4 8
Chusteczka wilgotna do czyszczenia skóry 2 2 - -
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 1 1 1
Spis zawartości 1 1 1 1

 

Jak dobrać ilość apteczek w zakładzie pracy?

Ilość apteczek i rodzaj wkładu aptecznego należy dobrać w zależności od rodzaju działalności zakładu a więc od występujących zagrożeń oraz od ilości zabezpieczanych osób.

Norma DIN rekomenduje stosowanie poniższej ilości wkładów aptecznych:

Rodzaj działalności

Ilość wkładów aptecznych DIN

Wkład
DIN 13157
Wkład
DIN 13169
Wkład
DIN 13169
Place budowy  jeden do 10 osób  jeden dla 11 do 50 osób powyżej 50 osób - jeden na każde 50 osób 
Zakłady produkcyjne  jeden do 20 osób  jeden dla 21 do 100 osób powyżej 100 osób - jeden na każde 100 osób  
Handel, administracja jeden do 50 osób  jeden dla 51 do 300 osób powyżej 300 osób - jeden na każde 300 osób  
Inne zakłady, szkoły jeden  -  -

Z uwagi na to, że wkład DIN 13169 to praktycznie zdublowany wkład DIN 13157 przyjęło się alternatywnie wyposażanie apteczek we wkład "2 x DIN 13157" zamiast w DIN 13169.

Zobacz także

Produkty polecane