Książka ''ABC sprzedawcy'' - KaBe

Nr artykułu:
W-0800326
Czas dostawy:
10 dni
Sprawdź warunki dostawy
35,00 zł szt. 33,33 zł szt.
Minimalne zamówienie: 1 szt.

Szczegółowy opis

ABC sprzedawcy

Wydawnictwo: Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”
Autor: B. Jaracz
Format: A5
Liczba stron: 140
Wydanie: I
Rok i miejsce wydania: Krosno 2011
Oprawa: kolorowa, foliowana

Charakterystyka książki:
Wymagania stawiane sprzedawcy, zwięzły lecz przystępny opis czynności i obowiązków należących do sprzedawcy oraz opis technicznego wyposażenia sklepu, uzupełniony skrótem towaroznawstwa, stanowią treść tej książki.
Książka ma charakter praktycznego poradnika i adresowana jest przede wszystkim do osób zamierzających podjąć pracę w zawodzie sprzedawcy. Może też być cenną pomocą dla osób będących w początkowym okresie pracy w tym zawodzie.
Stan prawny w dniu 28.02.2011 r.

Spis treści:
1. Zasady obsługi klientów
1.1. Charakterystyczne cechy zawodu sprzedawca
1.2. Kultura obsługi
1.3. Typologia klientów
1.4. Rozmowa sprzedażowa
2. Metody sprzedaży
2.1. Klasyfikacja metod sprzedaży
2.2. Rola i zadania sprzedawcy w różnych punktach sprzedaży
2.3. Sprzedaż ratalna
2.4. E-handel
3. Uwarunkowania sprzedaży towarów
3.1. Umowa sprzedaży konsumenckiej
3.2. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową
3.3. Gwarancja
3.4. Postępowanie reklamacyjne
3.5. Ochrona prawa konsumentów
3.6. Zwrot i wymiana zakupionego towaru
4. Ceny towarów
4.1. Pojęcie i rodzaje cen
4.2. Marża
4.3. Podatek VAT
4.4. Podatek akcyzowy
4.5. Ceny promocyjne
5. Zapłata za towar
5.1. Formy zapłaty za towar
5.2. Dowody sprzedaży
5.3. Inkaso należności
5.4. Rozliczenie utargu
6. Wyposażenie punktów sprzedaży
7. Organizacja sprzedaży
7.1. Zamówienie towaru
7.2. Przyjęcie towaru
7.3. Dokumentacja związana z dostawą towarów
7.4. Rozmieszczenie towarów
7.5. Przechowywanie towarów
7.6. Inwentaryzacja
8. Oznakowanie towarów
8.1. Oznakowanie opakowań
8.2. Kod kreskowy
8.3. Cenowe oznakowanie towarów
9. Odpowiedzialność pracownika
9.1. Odpowiedzialność materialna
9.2. Odpowiedzialność porządkowa
9.3. Odpowiedzialność karna
10. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie sprzedawca
10.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
10.2. Ochrona przeciwpożarowa
10.3. System HACCP
11. Charakterystyka towaroznawcza wybranych artykułów nieżywnościowych
11.1. Wyroby skórzane
11.2. Obuwie
11.3. Szkło i wyroby ze szkła
11.4. Wyroby ceramiczne
11.5. Papier i wyroby papiernicze
11.6. Wyroby kosmetyczno-perfumeryjne
11.7. Artykuły chemii gospodarczej
11.8. Zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego
11.9. Wyroby odzieżowe.
12. Charakterystyka towaroznawcza wybranych artykułów żywnościowych
12.1. Metody konserwacji żywności
12.2. Mleko i jego przetwory
12.3. Jaja
12.4. Ryby i owoce morza
12.5. Warzywa i owoce
12.6. Cukier i wyroby cukiernicze
12.7. Miód
12.8. Używki
12.9. Przetwory zbożowe
12.10. Tłuszcze roślinne i zwierzęce
12.11. Mięso i przetwory mięsne
12.12. Drób i przetwory drobiowe

Parametry techniczne

Parametry techniczne
Producent KaBe Wydawnictwo

Produkty polecane