Książka ''Betoniarki. Poradnik operatora'' - KaBe

Nr artykułu:
W-0800315
Czas dostawy:
10 dni
Sprawdź warunki dostawy
43,00 zł szt. 40,95 zł szt.
Minimalne zamówienie: 1 szt.

Szczegółowy opis

Betoniarki. Poradnik operatora

Wydawnictwo: Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”
Autor: Z. Sikora
Format: A5
Liczba stron: 208
Wydanie: I
Rok i miejsce wydania: Krosno 2013
Oprawa: kolorowa, foliowana

Charakterystyka książki:
W książce omówiono rodzaje i budowę betoniarek, ich napęd, użytkowanie i eksploatację, a także technologię robót betoniarskich z zastosowaniem betoniarek, zasady bhp i ppoż.
Niniejszy poradnik przeznaczony jest przede wszystkim dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora betoniarki oraz zajmujących się eksploatacją ww. urządzeń, jak również dla osób pragnących poznać budowę betoniarek oraz podstawy ich bezpiecznej eksploatacji.
Książka pomyślana została również jako pomoc dla słuchaczy odpowiednich kursów kwalifikacyjnych i operatorów podwyższających swoje kwa­lifikacje.

Spis treści:
1. Budowa, przeznaczenie i zastosowanie betoniarek
1.1. Przeznaczenie
1.2. Ogólny opis konstrukcji
1.3. Klasyfikacja betoniarek
1.4. Podstawowe parametry robocze betoniarek
1.5. Wydajność betoniarek
1.6. Zastosowanie betoniarek
1.7. Przykłady konstrukcji betoniarek stosowanych w Polsce
1.7.1. Betoniarki o pracy okresowej
1.7.2. Betoniarki o mieszaniu przymusowym
1.7.3. Betoniarki o pracy ciągłej
1.7.4. Betoniarki samochodowe
1.8. Różnice w budowie i charakterystyce betoniarek
1.8.1. Różnica pomiędzy pojemnością zasypową a całkowitą
1.8.2. Różnica między wieńcem żeliwnym, kompozytowym oraz tłoczonym
1.8.3. Wybór zasilania w przypadku betoniarek od 150÷300 dm3
1.8.4. Wybór pojemności betoniarki
1.8.5. Wybór betoniarki na koło, czy na korbę
1.8.6. Różnica pomiędzy betoniarką a mieszarką
2. Napęd elektryczny betoniarek
2.1. Definicja prądu elektrycznego
2.2. Podstawowe jednostki prądu elektrycznego
2.3. Zastosowanie napędów elektrycznych
2.4. Instalacje elektryczne w betoniarkach
2.4.1. Przewody elektryczne
2.4.2. Bezpieczniki
2.4.3. Łączniki
2.4.4. Środki zabezpieczające przed porażeniem
2.5. Podział, budowa i zasada pracy silników elektrycznych
2.5.1. Budowa i zasada działania silnika indukcyjnego jednofazowego
2.5.2. Budowa i zasada działania trójfazowego silnika indukcyjnego
2.5.3. Zabezpieczenia silników elektrycznych o napięciu do 1 kV
2.6. Schematy instalacji elektrycznych betoniarek
2.6.1. Schematy elektryczne betoniarek DEFRO
2.6.2. Schematy elektryczne betoniarek AGRO­WIKT
2.7. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki
3. Użytkowanie i eksploatacja betoniarek
3.1. Podstawowe pojęcia
3.2. Zadania operatora w procesie użytkowania eksploatacyjnego betoniarek
3.3. Materiały eksploatacyjne i ich dobór
3.4. Użytkowanie betoniarek
3.4.1. Obsługa techniczna
3.4.2. Przeglądy techniczne i naprawy
3.5. Dokumentacja Techniczno­Ruchowa
3.6. Książka Maszyny Budowlanej i Karta Pracy Sprzętu
3.7. Oznaczenie CE i Deklaracja Zgodności CE
3.8. Instrukcja konserwacji betoniarki DEFRO BWE 220 L/K
3.8.1. Czynności konserwacyjne
3.8.2. Podstawowe usterki oraz ich usuwanie
3.9. Instrukcja konserwacji betoniarki AGRO­WIKT BWA 200
3.9.1. Smarowanie i konserwacja
3.9.2. Wymiana części
3.9.3. Naprawy
3.9.4. Potencjalne usterki oraz ich usuwanie
3.9.5. Wykaz części
4. Technologia robót
4.1. Informacje ogólne o betonie
4.1.1. Beton – zalety i wady
4.1.2. Składniki betonu
4.2. Przygotowanie betonów
4.2.1. Przygotowanie składników betonu
4.2.2. Ustalenie składu mieszanki betonowej
4.2.3. Dozowanie składników betonu
4.2.4. Mieszanie składników betonu
4.2.5. Betonowanie
4.3. Przygotowanie zapraw budowlanych
4.3.1. Rodzaje zapraw budowlanych
4.3.2. Zasady przygotowania zapraw budowlanych
4.4. Przygotowanie stanowiska pracy i montaż betoniarki
4.4.1. Przygotowanie stanowiska pracy
4.4.2. Montaż betoniarki
4.5. Personel obsługi betoniarki
4.6. Czynności obsługi
4.6.1. Informacje ogólne
4.6.2. Przed rozpoczęciem pracy
4.6.3. W czasie pracy
4.6.4. Po zakończeniu pracy
4.7. Transport
4.8. Składowanie
4.9. Technika pracy betoniarką DEFRO BWE 220 L/K
4.9.1. Uruchomienie i zatrzymanie
4.9.2. Przechylanie bębna
4.9.3. Napełnianie
4.9.4. Opróżnianie
4.9.5. Czyszczenie
4.9.6. Transport i przechowywanie
4.9.7. Demontaż i kasacja
4.10. Technika pracy betoniarką AGRO­WIKT BWA 200
4.10.1. Przygotowanie do pracy i praca
4.10.2. Zakończenie pracy
4.10.3. Przechowywanie
4.10.4. Transport
4.10.5. Demontaż i kasacja
5. Bhp przy obsłudze betoniarek
5.1. Przepisy prawne
5.2. Wypadek przy pracy
5.3. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
5.3.1. Ocena ryzyka zawodowego operatora betoniarki
5.3.2. Odzież ochronna, sprzęt ochrony osobistej operatora betoniarki
5.4. Obowiązki pracownika
5.5. Zadania PIP, PIS
5.6. Wymagania kwalifikacyjne
5.7. Bezpieczna obsługa betoniarek
5.7.1. Odpowiedzialność operatorów odnośnie bezpiecznej obsługi betoniarek
5.7.2. Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy
5.7.3. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy operatora betoniarki
5.8. Ochrona przeciwpożarowa
5.8.1. Pożar
5.8.2. Przyczyny powstawania pożarów
5.8.3. Rodzaje pożarów i ich grupy
5.8.4. Gaszenie ognia
5.8.5. Środki gaśnicze stosowane do walki z pożarem
5.8.6. Obowiązki w wypadku pożaru
5.9. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
5.9.1. Podstawy prawne ratownictwa w wypadkach przy pracy
5.9.2. Pierwsza pomoc
5.9.3. Podstawowe czynności resuscytacyjne dorosłych
5.9.4. Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna (European Resuscitation Council)
Literatura

Parametry techniczne

Parametry techniczne
Producent KaBe Wydawnictwo

Produkty polecane