BHP w rolnictwie

 

Bhp w rolnictwie

Praca rolnika jest nie tylko ciężka, ale i niebezpieczna. Statystyki pokazują, że ilość wypadków przy pracach rolniczych jest nadal bardzo wysoka. Wpływ na to ma złożony charakter środowiska pracy rolnika - ta sama osoba wykonuje różne prace i jest narażona na wiele czynników ryzyka.  Pozytywną informacją jest obserwowana tendencja spadkowa nieszczęśliwych zdarzeń wynikająca ze wzrastającej świadomości i kultury pracy.

Obok rolników, szczególnie narażeni na czynniki ryzyka są także członkowie ich rodzin uczestniczący w pracach rolnych, pomagający w gospodarstwie, mieszkający jednocześnie na terenach rolniczych czy spożywający skażoną żywność. Ze względu na fakt, że rolnictwo było i nadal pozostaje dziedziną zdominowaną przez gospodarstwa rodzinne, główny ciężar dbania o zdrowie i bezpieczeństwo członków gospodarstwa spada na samych rolników.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, wdrażana w starych państwach członkowskich Unii Europejskiej od 2005r., wprowadziła między innymi powiązanie otrzymania płatności bezpośrednich i płatności specyficznych dla określonych kierunków produkcji, z obowiązkiem spełniania określonych standardów przez gospodarstwo, zwanych minimalnymi wymogami wzajemnej zgodności (cross compliance). Wymogi te dotyczą nie tylko prowadzonej w gospodarstwie produkcji rolniczej, ale także innych aspektów, w tym BHP.

Bhp w hodowli zwierząt

Bhp w hodowli zwierząt

Hodowla zwierząt związana jest ze znacznym ryzykiem wypadków. Ryzyko to zwiększone jest podczas karmienia, dojenia i zabiegów higienicznych. Podczas obsługi zwierząt odnotowywane są również upadki osób na zanieczyszczonych karmą lub odchodami korytarzach, a także uderzenia i przygniecenia przez urządzenia służące do przygotowywania karmy oraz upadające przedmioty. Z danych KRUS wynika, że rocznie ok. 2 000 osób doznaje urazu podczas pracy ze zwierzętami, a kilka traci życie. W nowoczesnych, specjalistycznych gospodarstwach rolnych praca przy tych zwierzętach jest w większości zmechanizowana, co znacznie obniża ryzyko wypadku podczas pracy ze zwierzętami. O ile zagrożenia powodujące wypadki są łatwo identyfikowane, to zagrożenia mogące powodować choroby (np.: pylicę, astmę oskrzelową, głuchotę) są trudne do zdiagnozowania. Objawy tych chorób często nie są wiązane z narażeniem na czynniki powszechnie występujące podczas pracy związanej z hodowlą trzody chlewnej. Jednak od wielu lat rośnie liczba stwierdzanych chorób zawodowych, co przede wszystkim związane jest z rosnącą świadomością szkodliwości narażenia na takie czynniki jak środki chemiczne, pył czy hałas.

Bhp w uprawach rolnych

Bhp w uprawach rolnych

W konsekwencji postępującej mechanizacji i chemizacji rolnictwa, niczym nadzwyczajnym jest codzienny kontakt z pestycydami i innymi chemicznymi środkami ochrony roślin, co ma istotny wpływ na zdrowie rolników i ich rodzin. Ponadto mechanizacja wpływa na zwiększenie narażenia na hałas oraz pył rolniczy. W gospodarstwach sadowniczych najistotniejszym zagrożeniem zdrowia i życia są chemiczne środki ochrony roślin. W roku 2008 w Polsce do użytku dopuszczono 809 preparatów środków ochrony roślin. W związku z tak dużą różnorodnością i dostępnością, środki chemiczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a niekiedy życia człowieka. Wchłaniają się one przede wszystkim przez drogi oddechowe, jak również przez przewód pokarmowy i skórę. Środki ochrony roślin mogą być przyczyną wielu schorzeń: od zatruć powodujących nudności, zawroty głowy czy wymioty, przez różnego rodzaju choroby skóry, alergie, po choroby nowotworowe i co ważniejsze mogą ujawniać się nawet po wielu latach.

Rodzaje zagrożeń zdrowia w gospodarstwach rolnych

 • Zagrożenia biologiczne - to zjawisko bardzo powszechne w środowisku rolniczym. Biologiczne czynniki szkodliwe to mikro-i makroorganizmy oraz substancje przez nie wytwarzane, które wywierają szkodliwy wpływ na organizm człowieka i mogą wywoływać choroby zawodowe, zwłaszcza układu oddechowego i skóry.

 • Pył rolniczy - zapylenie jest powodem problemów zdrowotnych dla ponad 7,5 miliona ludności wiejskiej. W przypadku pyłu rolniczego, objawy chorobowe zwykle nie występują od razu, ale dopiero w kilka godzin po pracy połączonej z wdychaniem znacznych ilości pyłu. Dlatego właśnie nie tylko narażonym rolnikom, ale i lekarzom niejednokrotnie trudno jest powiązać występowanie objawów chorobowych z mającym miejsce wcześniej narażeniem na pył podczas pracy.

 • Hałas - głównym źródłem hałasu w procesie produkcji trzody chlewnej są zwierzęta. W chlewniach, zwłaszcza podczas karmienia, hałas może sięgać 100 dB. Ponadto, źródłami hałasu występującymi w rolnictwie są: ciągniki rolnicze (wyposażone w silniki spalinowe o różnych mocach), współpracujące z zestawem maszyn rolniczych oraz samojezdne maszyny rolnicze (np. kombajny), maszyny warsztatowe, sortowniki i podajniki oraz pilarki spalinowe i elektryczne.

 • Chemiczne środki do odkażania i dezynfekcji - zagrożeniem, którego nie można ignorować, są środki chemiczne wykorzystywane do odkażania i dezynfekcji chlewni, obór, kurników. Tego typu preparaty mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a niekiedy dla życia człowieka. Wchłaniają się przede wszystkim przez drogi oddechowe, jak również przez przewód pokarmowy i skórę.

 • Chemiczne środki ochrony roślin - najistotniejszym zagrożeniem zdrowia i życia w gospodarstwach sadowniczych są chemiczne środki ochrony roślin. Wchłaniają się one przede wszystkim przez drogi oddechowe, jak również przez przewód pokarmowy i skórę.

 

Zobacz więcej informacji w poradnikach firmy 3M

 

 • Bhp w hodowli trzody chlewnej

  BHP w hodowli trzody chlewnej

  Zobacz - BHP w hodowli trzody chlewnej

 • Bhp w hodowli trzody bydła

  BHP w hodowli bydła

  Zobacz - BHP w hodowli bydła

 • Bhp w sadownictwie

  BHP w sadownictwie

  Zobacz - BHP sadownictwie


 

Dobierz właściwy sprzęt ochronny

 

ZESTAW 1* - propozycja dla osób wykonujących lżejsze prace z użyciem środków chemicznych w postaci pyłów i cieczy o mniejszej koncentracji i szkodliwości. Jest skierowany między innymi do pracowników rolnych, ogrodniczych i leśnych, gdzie kontakt bezpośredni i pośredni z chemią może powodować narażenie zdrowia. Zabezpiecza drogi oddechowe, oczy, ręce oraz skórę przed szkodliwym działaniem.

 • Kombinezon ochronny 3M 4540+

  Kombinezon ochronny 3M 4540+
  Oddychalny ale szczelny przed pyłem i opryskami.

  Zobacz ofertę

 • Półmaska 3M 6200 z filtropochłaniaczem A2P2

  Półmaska 3M 6200 z filtropochł. A2P2
  Chroni przed pyłem i gazami, oparami organicznymi.

  Zobacz ofertę

 • Gogle 3M 2890 SA

  Gogle ochronne 3M 2890 SA
  Szczelne gogle chroniące przed pyłem i opryskami.

  Zobacz ofertę

 • Rękawice KCL-743

  Rękawice chemoodp. KCL-743
  Jednorazowe rękawice nitrylowe odporne chemicznie wg EN374.

  Zobacz ofertę

 • Trzewiki Kings Eurorange

  Trzewiki Kings Eurorange
  Bezpieczne obuwie kat. S3 ze stalowym podnoskiem.

  Zobacz ofertę

 • Nauszniki 3M Optime I

  Nauszniki p-hałas. 3M Optime I
  Popularne i komfortowe o tłumieniu SNR=27dB.

  Zobacz ofertę

   


ZESTAW 2* - propozycja dla osób wykonujących pracę z użyciem niebezpiecznych środków chemicznych np. pestycydów. Przykładowe prace to: czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń chowu zwierząt, opryski upraw, odkażanie gleby, przygotowanie oprysku z ciekłego koncentratu. Zalecany również do prac dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych. Zabezpiecza drogi oddechowe, oczy, ręce oraz skórę przed szkodliwym działaniem chemii w postaci pyłów oraz aerozoli i oparów cieczy.

 • Kombinezon ochronny 3M 4565

  Kombinezon ochronny 3M 4565
  Szczelny przed mocno rozpyloną cieczą zgodnie z EN14605.

  Zobacz ofertę

 • Maska 3M 6800 z filtropochłaniaczem ABEK1 P2

  Maska 3M 6800 z filtropochł. ABEK1P2
  Chroni przed pyłami i większością trujących gazów i oparów.

  Zobacz ofertę

 • Rękawice ochronne KCL-730

  Rękawice chemoodp. KCL-730
  Nitrylowe, odporne chemicznie wg EN374 o większej wytrzymałości.

  Zobacz ofertę

 • Kalosze Dunlop Protomastor

  Kalosze Dunlop Protomastor
  Szczelne obuwie z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową.

  Zobacz ofertę

 • Nauszniki 3M Optime I

  Nauszniki p-hałas. 3M Optime I
  Popularne i komfortowe nauszniki o tłumieniu SNR=27dB.

  Zobacz ofertę


ZESTAW 3* - propozycja dla osób pracujących np. przy usuwaniu gnojowicy i innych pracach wykonywanych pod ciśnieniem. Kombinezon zabezpiecza przed strumieniem cieczy podawanej pod ciśnieniem. Zestaw zabezpiecza drogi oddechowe i skórę przed czynnikami biologicznymi i dodatkowo chroni przed nieprzyjemnym zapachem dzięki półmasce z węglem aktywnym.

 • Kombinezon ochronny 3M 4570

  Kombinezon ochronny 3M 4570
  Szczelny przed cieczą pod ciśnieniem zgodnie z EN14605.

  Zobacz ofertę

 • Półmaska filtracyjna 3M 9914

  Półmaska filtracyjna 3M 9914
  Chroni przed pyłami i neutralizuje uciążliwe zapachy.

  Zobacz ofertę

 • Gogle 3M 2890 SA

  Gogle ochronne 3M 2890SA
  Szczelne gogle chroniące przed pyłem i opryskaniem.

  Zobacz ofertę

 • Rękawice ochronne KCL-730

  Rękawice chemoodp. KCL-730
  Nitrylowe, szczelne rękawice o większej wytrzymałości.

  Zobacz ofertę

 • Kalosze Dunlop Protomastor

  Kalosze Dunlop Protomastor
  Szczelne obuwie z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową.

  Zobacz ofertę

 • Nauszniki 3M Optime I

  Nauszniki p-hałas. 3M Optime I
  Popularne i komfortowe o tłumieniu SNR=27dB.

  Zobacz ofertę

   

 

ZESTAW 4* - propozycja dla osób wykonujących niebezpieczne prace mechaniczne, np. cięcie drewna, szlifowanie. Pyły drewna twardego mogą powodować nowotwory stąd potrzeba dobrej ochrony przed zapyleniem. Przy szlifowaniu odpryski poruszają się z dużą prędkością i nawet bardzo małe mogą nieodwracalnie uszkodzić oko dlatego zamiast okularów warto zastosować gogle ochronne.

 • Kombinezon ochronny 3M 4515

  Kombinezon ochronny 3M 4515
  Lekki i oddychalny kombinezon przeciwpyłowy.

  Zobacz ofertę

 • Półmaska filtracyjna 3M Aura 9312

  Półmaska filtracyjna 3M Aura 9312+
  Komfortowa maska przeciwpyłowa klasy FFP1.

  Zobacz ofertę

 • Gogle 3M 2890 SA

  Gogle ochronne 3M 2890 S
  Szczelne gogle odporne na zarysowania.

  Zobacz ofertę

 • Rękawice Polrok PK700

  Rękawice ochronne Polrok PK700
  Rękawice odporne na przecięcia wg normy EN388.

  Zobacz ofertę

 • Trzewiki Kings Eurorange

  Trzewiki Kings Eurorange
  Bezpieczne obuwie kat. S3 ze stalowym podnoskiem.

  Zobacz ofertę

 • Nauszniki 3M Optime II

  Nauszniki p-hałas. 3M Optime II
  Popularne i komfortowe o tłumieniu SNR=31dB.

  Zobacz ofertę

   

 

ZESTAW 5* - propozycja dla osób wykonujących lżejsze prace w gospodarstwie: przycinanie gałęzi, prace remontowe, obsługa maszyn rolniczych.

 

 • Kombinezon ochronny 3M 4515

  Kombinezon ochronny 3M 4515
  Lekki i oddychalny kombinezon przeciwpyłowy.

  Zobacz ofertę

 • Półmaska filtracyjna 3M Aura 9312

  Półmaska filtracyjna 3M Aura 9312+
  Komfortowa maska przeciwpyłowa klasy FFP1.

  Zobacz ofertę

 • Okulary 3M Securefit 401

  Okulary 3M Securefit 401
  Odporne na zarysowania i zaparowanie.

  Zobacz ofertę

 • Rękawice RS Citrin

  Rękawice ochronne RS Citrin
  Komfortowe i odporne na zużycie pokryte nitrylem.

  Zobacz ofertę

 • Trzewiki Kings Eurorange

  Trzewiki Kings Eurorange
  Bezpieczne obuwie kat. S3 ze stalowym podnoskiem.

  Zobacz ofertę

 • Nauszniki 3M Optime I

  Nauszniki p-hałas. 3M Optime I
  Popularne i komfortowe o tłumieniu SNR=27dB.

  Zobacz ofertę

 
*Powyższe zestawy są przykładową propozycją sprzętu ochronnego. Dobór sprzętu należy każdorazowo określać na podstawie oceny ryzyka na danym stanowisku. Np. typ pochłaniacza musi być odpowiednio dobrany do substancji chemicznej a nauszniki przeciwhałasowe do poziomu hałasu.
 

 

Zobacz ofertę wybranych produktów 3M dla rolnictwa

 

Ochrona dróg oddechowych

 • Półmaska 3M serii 6000

  Półmaska 3M serii 6000
  Popularna półmaska 3M z elastomeru.
   

  Zobacz ofertę

 • Półmaska 3M serii 7500

  Półmaska 3M serii 7500
  Półmaska z silikonu o wyjątkowym komforcie i trwałości

  Zobacz ofertę

 • Maska 3M serii 6000

  Maska pełnotwarzowa 3M serii 6000
  Maska o szerokim polu widzenia
   

  Zobacz ofertę

 
Do powyższych półmasek i maski pełnotwarzowej musisz dobrać odpowiedni pochłaniacz lub pochłaniacz i filtr mocowany nakładką 3M-501
 • Pochłaniacz 3M 6055 - A2

  Pochłaniacz 3M 6055 - A2
  Pochłaniacz A2 chroni przed gazami i oparami organicznymi.

  Zobacz ofertę

 • Pochłaniacz 3M 6059 - ABEK1

  Pochłaniacz 3M 6059 - ABEK1
  Pochłaniacz ABEK1 chroni przed gazami i oparami organicznymi, nieorganicznymi, kwaśnymi oraz amoniakiem.

  Zobacz ofertę

 • Filtr 3M 5925- P2

  Filtr 3M 5925 - P2
  Filtr przeciwpyłowy klasy P2 chroni przed pyłem ze skutecznością min. 94%

  Zobacz ofertę

 • Pokrywka filtra 3M 501

  Nakładka filtra 3M 501
  Zastosuj nakładki jeśli chcesz użyć filtra P2 razem z pochłaniaczem A2 lub ABEK1

  Zobacz ofertę

 
Jeżeli zagrożeniem jest jedynie zapylenie to możesz użyć półmasek filtracyjnych jednokrotnego użytku
 • Półmaska filtracyjna 3M AURA 9312+

  Półmaska filtracyjna 3M AURA 9312+
  Doskonała półmaska przeciwpyłowa klasy P1 o niskich oporach przy oddychaniu

  Zobacz ofertę

 • Półmaska filtracyjna 3M 9914

  Półmaska filtracyjna 3M 9914
  Półmaska przeciwpyłowa klasy P1, która dodatkowo neutralizuje nieprzyjemne zapachy

  Zobacz ofertęOchrona twarzy i oczu


 • Okulary 3M Securefit 401

  Okulary 3M Securefit 401
  Odporne na zarysowania i zaparowanie.

  Zobacz ofertę

 • Okulary 3M Securefit 402

  Okulary 3M Securefit 402
  Wersja z szarą szybką przyciemnianą.

  Zobacz ofertę

 • Gogle 3M 2890 SA

  Gogle 3M 2890 SA
  Szczelne gogle odporne na zarysowania.

  Zobacz ofertę

 • Osłona twarzy 3M G500

  Osłona twarzy 3M G500
  Idealny zestaw do prac ogrodniczych.

  Zobacz ofertę 
 

Odzież ochronna

 • Kombinezon ochronny 3M 4515

  Kombinezon 3M 4515
  Przeciwpyłowy do podstawowych prac.

  Zobacz ofertę

 • Kombinezon ochronny 3M 4540+

  Kombinezon 3M 4540+
  Do lżejszych prac z użyciem rozpylonych cieczy.

  Zobacz ofertę

 • Kombinezon ochronny 3M 4565

  Kombinezon 3M 4565
  Do niebezpiecznych środków chwastobójczych.

  Zobacz ofertę

 • Kombinezon ochronny 3M 4570

  Kombinezon 3M 4570
  Do niebezpiecznych cieczy pod ciśnieniem.

  Zobacz ofertęOchrona słuchu


 • Nauszniki 3M Optime I

  Nauszniki 3M Optime I
  Do niskiego hałasu - tłumienie SNR=27dB.

  Zobacz ofertę

 • Nauszniki 3M Optime II

  Nauszniki 3M Optime II
  Do średniego hałasu - tłumienie SNR=31dB.

  Zobacz ofertę

 • Nauszniki 3M Optime III

  Nauszniki 3M Optime III
  Do dużego hałasu - tłumienie SNR=35dB.

  Zobacz ofertę

 

 

Wpisz poniższy kod na stronie koszyka do 30 czerwca 2018 i uzyskaj
dodatkowy upust 7% na produkty firmy 3M.

Promocja 3M