Książka ''Koleje linowe i wyciągi narciarskie. Budowa i eksploatacja'' - KaBe

Nr artykułu:
W-0800293
Czas dostawy:
24h
Sprawdź warunki dostawy
68,00 zł szt. 64,76 zł szt.
Minimalne zamówienie: 1 szt.

Szczegółowy opis

Koleje linowe i wyciągi narciarskie. Budowa i eksploatacja

Wydawnictwo: Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”
Autor: H. Kudzielka
Format: A5
Liczba stron: 400
Wydanie: II
Rok i miejsce wydania: Krosno 2019
Oprawa: kolorowa, foliowana, kartonowa

Charakterystyka książki:
W książce omówiono przepisy dotyczące budowy i eksploatacji kolei linowych i wyciągów narciarskich. Opisano budowę podzespołów i elementów oraz zasady obsługi i konserwacji.
Książka adresowana jest do osób obsługujących i konserwujących urządznia kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz do innych osób związanych z ich eksploatacją.

Spis treści:
1. Podstawy prawne regulujące tematykę dozoru technicznego urządzeń transportu linowego
1.1. Ustawa o dozorze technicznym-omówienie
1.2. Rozporządzenia wydane do ustawy, dotyczące obsługi i eksploatacji urządzeń transportu linowego
1.3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE
2. Rodzaje urządzeń transportu linowego
2.1. Podział urządzeń transportu linowego
2.2. Koleje linowo-terenowe
2.3. Napowietrzne koleje linowe
2.3.1. Podział kolei linowych ze względu na rodzaj ruchu
2.3.2. Podział kolei linowych ze względu na rodzaj stosowanych pojazdów
2.3.3. Podział kolei linowych ze względu na połączenie pojazdu z liną
2.4. Wyciągi narciarskie
2.5. Zjeżdżalnie grawitacyjne
2.6. Przenośniki taśmowe do transportu pasażerów
3. Budowa napowietrznych kolei linowych o ruchu okrężnym
3.1. Stacje zwrotne, urządzenia stacyjne, urządzenia napinające 
3.1.1. Stacje zwrotne kolei z pojazdami niewyprzęganymi
3.1.2. Urządzenia stacyjne kolei z pojazdami wyprzęganymi
3.1.3. Urządzenia napinające
3.2. Perony. Wsiadanie i wysiadanie pasażerów
3.2.1. Perony kolei linowych gondolowych
3.2.2. Urządzenia do kontroli dojścia pasażerów
3.2.3. Perony kolei linowych krzesełkowych
3.2.4. Przenośniki taśmowe do transportu pasażerów na peronach
3.3. Napęd kolei linowej
3.3.1. Wymagania ogólne
3.3.2. Prędkości jazdy i odstępy czasowe
3.3.3. Napęd główny kolei
3.4. Napędy pomocnicze i awaryjne
3.4.1. Wymagania ogólne
3.4.2. Napędy awaryjne
3.5. Hamulce
3.5.1. Wymagania ogólne
3.5.2. Hamulce ruchowe
3.5.3. Hamulec główny
3.5.4. Próby hamulców
3.6. Koła linowe napędowe i przewojowe
3.7. Trasa. Urządzenia trasowe
3.7.1. Wymagania ogólne
3.7.2. Podpory trasowe
3.7.3. Urzadzenia trasowe. Baterie krążków linowych
3.8. Pojazdy
3.8.1. Gondole
3.8.2. Krzesełka
3.8.3. Pojazdy specjalne
3.9. Wprzęgła linowe, urządzenia wsprzęgłowe
3.9.1. Wprzęgła stałe
3.9.2. Wprzęgła rozłączane, urządznia wprzęgłowe
3.10. Urządzenia sterujące i zabezpieczjące
3.10.1. Praca z napędem głównym
3.10.2. Zatrzymanie ruchu kolei
3.10.3. Urządzenia zabezpieczające
3.10.4. Elementy bezpieczeństwa
4. Budowa wyciągów narciarskich
4.1. Wyciągi narciarskie o niskim prowadzenu liny
4.1.1. Wymagania ogólne
4.1.2. Stacje zwrotne-napędowa i przewojowa
4.1.3. Urządzenia holujące
4.1.4. Napęd i hamulce
4.1.5. Urządzenia sterujące i zabezpieczające
4.1.6. Wyciąg narciarskie POLGLOB 2P
4.2. Wyciągi narciarskie o wysokim prowadzeniu liny
4.2.1. Wymagania ogólne
4.2.2. Stacje zwrotne, napędowa i przewojowa
4.2.3. Persony, wsiadanie i wysiadanie pasażerów
4.2.4. Trasa i urządzenia trasowe
4.2.5. Napędy i hamulce
4.2.6. Urządzenia holujące
4.2.7. Wprzęgła linowe
4.2.8. Urządzenia sterujące i zabezpieczające
5. Budowa zjeżdżalni grawitacyjnych
5.1. Zjeżdżalnie grawitacyjne firmy Wiegand
5.1.1. Zjeżdżalnie grawitacyjne rynnowe
5.1.2. Zjeżdżalnie grawitacyjne rurowe
5.2. Zjeżdżalnie grawitacyjne firmy Brandauer
6. Budowa przenośników taśmowych
6.1. Konstrukcje trasy wyjazdowej przenośników
6.2. Mechanizmy napędowe przenośników
6.3. Przenośnik taśmowy SKI CONVEYOR-GLOB Bielsko-Biała
6.4. Wymagania bezpieczeństwa
7. Liny kolei linowych i wyciągów narciarskich
7.1. Liny stalowe-budowa lin
7.1.1. Liny nośne
7.1.2. Liny nośno-napędowe, pętle linowe
7.1.3. Liny napinające, mocowania końców lin
7.1.4. Współczynniki bezpieczeństwa lin
7.1.5. Badania i kryteria odkładania lin
8. Eksploatacja kolei linowych
8.1. Regulamin techniczny kolei
8.2. Personel obsługujący kolei
8.2.1. Wymagania ogólne dotyczące personelu obsługującego
8.2.2. Obowiązki kierownika ruchu kolei
8.2.3. Obowiązki mechanika maszynisty
8.2.4. Obowiązki operatora stacyjnego
8.2.5. Obowiązki konserwatora kolei
8.3. Wymagania ruchowe kolei linowej
8.3.1. Postanowienia ogólne
8.3.2. Czynności przygotowawcze
8.3.3. Kontrola codzienna
8.2.4. Jazda kontrolna
8.3.5. Jazdy prowadzone na kolejach linowych
8.4. Prowadzenie ruchu pasażerskiego
8.4.1. Zasady ogólne
8.4.2. Postanowienia szczegółowe
8.4.3. Zatrzymanie ruchu kolei
8.4.4. Postępowanie w przypadkach szczególnych wydarzeń
8.5. Konserwacja kolei linowej. Przeglądy i kontrole
8.5.1. Konserwacja kolei linowej. Informacje podstawowe
8.5.2. Przeglądy i kontole kolei linowych
8.5.3. Naprawy i remonty
8.5.4. Szczegółowa instrukcja bhp
9. Sprowadzanie pojazdów i ewakuacja pasażerów
9.1. Wymaganie ogólne
9.1.1. Podstawowe definicje
9.1.2. Wskaźniki ryzyka
9.1.3. Wymagania organizacyjne
9.1.4. Wymagania dotyczące informowania pasażerów
9.2. Wymagania dotyczące sprowadzania pojazdów
9.3. Wymgania dotyczące ewakuacji pasażerów
9.3.1. Wymagania ogólne
9.3.2. Ewakuacja polegająca na opuszczaniu pasażerów na ziemię
9.3.3. Ewakuacja wzdłuż liny
9.3.4. Inne metody ewakuacji
9.4. Sprzęt do ewakuacji na ziemię
9.4.1. Wymagania ogólne
9.4.2. Wymagania dla sprzętu służącego do dojścia do pojazdów z ziemi
9.4.3. Wymagania dla sprzętu służącego do dojścia do pojazdów z konstrukcji trasowych i po linie
9.4.4. Wymagania dla sprzętu służącego do opuszczania pojazdów
9.4.5. Ewakuacja pasażerów kolei linowych krzesełkowych
9.4.6. Przykłady ewakuacji pasażerów
9.4.7. Sprzęt ewakuacyjny
9.5. Instrukcja ewakuacji pasażerów
9.6. Szkolenie i instruowanie personelu ewakuacyjnego
10. Regulamin dla pasażerów
10.1. Postanowienia ogólne
10.2. Warunki przewozu pasażerów
10.2.1. Zasady ogólne
10.2.2. Zasady przewozu pasażerów
10.3. Obowiązki pasażerów
10.4. Zasady specjalne przewozu pasażerów
Literatura
Normy

Parametry techniczne

Parametry techniczne
Producent KaBe Wydawnictwo

Produkty polecane