Książka ''Podesty ruchome masztowe samowznoszące'' - KaBe

Nr artykułu:
W-0800297
Czas dostawy:
10 dni
Sprawdź warunki dostawy
40,01 zł szt. 38,10 zł szt.
Minimalne zamówienie: 1 szt.

Szczegółowy opis

Podesty ruchome masztowe samowznoszące

Wydawnictwo: Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”
Autor: W. Skrzymowski
Format: A5
Liczba stron: 145
Wydanie: II uaktualnione
Rok i miejsce wydania: Krosno 2017
Oprawa: kartonowa, lakierowana, kolorowa

Charakterystyka książki:
W książce omówino budowę najczęściej spotykanych na rynku krajowym podestów masztowych samowznoszących, podstawowe wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 1495:1999 oraz zasady bezpiecznej eksploatacji tych urzędzeń.
Powinny z niej korzystać przede wszystkim osoby przygotowujące się do uzyskania uprawnień operatora podestu masztowego samowznoszącego.
Książka może być również przydatna dla służb nadzoru eksploatacyjnego, montażystów, konserwatorów oraz operatorów pragnących podnosić swoje kwalifikacje.

Spis treści:
1. WIADOMOŚCI OGÓLNE
1.1. Wstęp
1.2. Charakterystyka ogólna podestów ruchomych masztowych i ich zastosowanie
1.3. Parametry techniczno-eksploatacyjne podestów ruchomych masztowych
2. BUDOWA PODESTÓW MASZTOWYCH SAMOWZNOSZĄCYCH
2.1. Materiały
2.2. Podstawy i podwozia
2.3. Maszty i kotwy masztu
2.4. Platformy robocze
2.5. Zespoły napędowe platformy roboczej
2.5.1. Charakterystyka ogólna układów napędowych
2.5.2. Zębatkowe układy napędowe
2.5.3. Hydrauliczne układy napędowe
2.5.4. Zespoły napędowe z mechanizmem zębatkowym
2.5.5. Zespoły napędowe hydrauliczne
2.6. Zabezpieczenie platformy roboczej przed opadaniem z nadmierną prędkością
2.6.1. Chwytacze i ograniczniki prędkości
2.6.2. Układ dwu lub więcej jednostek napędowych, zainstalowanych przy każdym maszcie
2.7. Urządzenia awaryjnego opuszczania (podnoszenia) platformy roboczej
2.8. Kontrola przeciążenia podestu masztowego
2.9. Wyposażenie elektryczne podestów masztowych
2.9.1. Łączniki zasilania i instalacja zasilająca
2.9.2. Silniki napędowe
2.9.3. Zabezpieczenie obwodów i silników elektrycznych
2.9.3.1. Zabezpieczenia przeciwzwarciowe
2.9.3.2. Zabezpieczenia przeciążeniowe
2.9.3.3. Zabezpieczenia zanikowe
2.9.4. Układy i urządzenia sterownicze oraz obwody bezpieczeństwa
2.9.5. Łączniki końcowe i krańcowe
2.9.6. Ochrona przeciwporażeniowa
2.10. Oznakowanie podestów masztowych
3. OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCI I STATECZNOŚCI
3.1. Obciążenia i siły działające na konstrukcję podestu
3.1.1. Obciążenia własne
3.1.2. Udźwig nominalny
3.1.3. Siły poziome
3.1.4. Obciążenia dynamiczne
3.1.5. Obciążenie wiatrem podczas pracy
3.1.6. Obciążenia podczas jazdy podestu wolno stojącego
3.1.7. Obciążenia podczas wznoszenia i demontażu
3.1.8. Obciążenie wiatrem podczas postoju
3.1.9. Siły występujące przy osiadaniu platformy na zderzaku
3.1.10. Działanie urządzeń bezpieczeństwa przed opadaniem platformy roboczej z nadmierną prędkością (pkt. 2.6)
3.1.11. Niedokładność ustawienia masztu
3.2. Kojarzenie obciążeń i współczynniki bezpieczeństwa. Obliczenia wytrzymałościowe
3.3. Obliczenia stateczności
3.3.1. Obliczenia wartości sił
3.3.2. Obliczenia momentów wywracających i ustalających
4. BADANIA PODESTÓW MASZTOWYCH SAMOWZNOSZĄCYCH
4.1. Sprawdzenie dokumentacji
4.2. Badania techniczne
4.2.1. Próba stateczności
4.2.2. Próba hamowania podwozia
4.2.3. Badanie przeciążenia
4.2.4. Badania użytkowe
4.2.4.1. Próba działania
4.2.4.2. Badanie układów zapobiegających opadaniu platformy roboczej z nadmierną prędkością zbudowanych zgodnie z pkt. 2.6.1. (z urządzeniem chwytnym - hamulcem bezpieczeństwa)
4.2.4.3. Badanie układów zapobiegających opadaniu platformy roboczej z nadmierną prędkością zbudowanych zgodnie z pkt. 2.6.2 (z co najmniej dwoma jednostkami napędowymi przy każdym maszcie)
4.2.4.4. Badanie urządzeń awaryjnego opuszczania (podnoszenia) platformy roboczej
5. MONTAŻ (DEMONTAŻ) PODESTU MASZTOWEGO SAMOWZNOSZĄCEGO
5.1. Usytuowanie podestu masztowego w miejscu pracy
5.2. Montaż podestu
5.3. Demontaż podestu
6. DOZÓR TECHNICZNY
6.1. Podstawowe przepisy
6.2. Zakres dozoru technicznego
6.3. Badania techniczne
6.4. Tryb sprawdzania kwalifikacji operatorów i konserwatorów
6.5. Przepisy karne ustawy z dn. 21.12.2000 r. o dozorze technicznym
7. ZASADY EKSPLOATACJI PODESTÓW MASZTOWYCH SAMOWZNOSZĄCYCH
7.1. Służba eksploatacyjna
7.2. Uprawnienia do obsługi podestów
7.3. Uprawnienia do konserwacji podestów
7.4. Obsługa podestów masztowych
7.4.1. Zadania, obowiązki i uprawnienia operatorów
7.4.2. Przygotowanie podestu do pracy
7.4.3. Ramowy zakres czynności w czasie pracy podestu
7.4.4. Podstawowe czynności po zakończeniu pracy
7.5. Przeglądy kontrolne podestu
8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
8.1. Wymagania ogólne w zakresie bhp
8.2. Zagrożenia eksploatacyjne przy użytkowaniu podestów masztowych
8.3. Wymagania szczególne w zakresie bhp przy użytkowaniu podestów masztowych
8.4. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
Literatura
Ważniejsze przepisy prawne i warunki techniczne dozoru technicznego
Ważniejsze normy
Instrukcje eksploatacyjne i prospekty

Parametry techniczne

Parametry techniczne
Producent KaBe Wydawnictwo

Produkty polecane