Nowelizacja norm dotyczących rękawic

Kategoria: Aktualności

Rękawice ochronne

Producenci rękawic ochronnych dostosowują oznaczenia do znowelizowanej normy EN 388:2016 (rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi) oraz EN ISO 374:2016 (rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Poprzednie normy z roku 2013 pozostają aktualne do roku 2020. Poniżej najważniejsze zmiany jakie wprowadzają nowe normy.

 

Norma EN 388:2016 

Norma EN 388:2003 została zastąpiona nową normą EN 388:2016 (PN-EN 388:2017-02), która w założeniu ma lepiej odzwierciedlać przydatność rękawic ochronnych w rzeczywistych warunkach pracy. Nowa norma wnosi poniższe zmiany:

  • Do tej pory odporność na przecięcie mierzona była nożem okrągłym o stałym nacisku (tzw. Coup Test). Test ten nie do końca był obiektywny i mógł wypaczać wyniki w szczególności jeśli materiał rękawicy powodował tępienie ostrza noża a tak działo się w przypadku, gdy zawierał włókna szklane lub metalowe. W takiej sytuacji testem odniesienia staje się norma EN ISO 13997, która przewiduje test wymiennym ostrzem o zmiennym nacisku (Tonodynamometer TDM-100).
  • W związku z nowym w/w testem dodany został piąty znak (litera A, B, C, D, E lub F) pod piktogramem określający poziom ochrony przed przecięciem zgodnie z metodą ISO 13997.
  • Jeśli w czasie testu materiał, z którego wykonana jest rękawica nie tępi ostrza noża, "Coup Test" pozostaje testem odniesienia. Istnieje jednak dobrowolna możliwość podania poziomu odporności zgodnie z normą ISO 13997.
  • Badanie odporności na przetarcie wykonywane jest teraz nowym rodzajem papieru ściernego (Klingspor PL31B 180), który jest bardziej powtarzalny od dotychczas stosowanego. Nie pociąga to za sobą zmiany oznaczeń.
  • Norma przewiduje badanie poziomu ochrony rękawicy przed uderzeniem wg normy EN 13594:2015. Jeśli rękawice zostały poddane badaniu i test został zaliczony pozytywnie to pod piktogramem pojawia się litera „P”.
Więcej szczegółów w naszym Poradniku.
 
Norma EN 388 - piktogram
Porównanie oznaczeń wg normy z 2003 r. i 2016 r.

Zobacz Poradnik

 

 

Norma EN ISO 374:2016 

Norma EN ISO 374-1:2016 wprowadza istotne zmiany w stosunku do poprzedniej normy z roku 2013:

  • Zwiększenie ilości substancji testowych z 12 do 18.
  • Rezygnacja z klasyfikacji rękawic o ograniczonej ochronie chemicznej (znika piktogram ze szklaną zlewką).
  • Podział rękawic na 3 typy: A, B i C.
  • Modyfikacja piktogramu - zamieszczanie różnej liczby liter w zależności od typu.
  • Usunięcie odniesienia do ochrony przed mikroorganizmami. Ochronę przed mikroorganizmami reguluje obecnie część 5 normy, tj.: EN ISO 374-5:2015.
Więcej szczegółów w naszym Poradniku.
 
Norma EN 374 - piktogram
Nowa norma wprowadza 3 typy oznaczeń piktogramów: typ A, B i C.

Zobacz Poradnik