Nowe Rozporządzenie 2016/425 ws ŚOI

Kategoria: Aktualności

 Rozporządzenie UE 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej

Już od 21-04-2019 wszystkie produkowane środki ochrony indywidualnej muszą posiadać certyfikat uzyskany na podstawie nowego Rozporządzenia (UE) 2016/425, które to zastąpiło Dyrektywę 89/686/EWG z roku 1989. Nowe rozporządzenie wprowadza wiele zmian i precyzuje nowe obowiązki jakie musi spełnić producent, importer i dystrybutor ŚOI.

Ze względu na fundamentalne zmiany jakie niesie rozporządzenie w obrocie handlowym środkami ochrony indywidualnej zapraszamy do lektury naszego Przewodnika po Rozporządzeniu UE 2016/425.

Zobacz więcej