Dobór, użytkowanie hełmów

Dobór, użytkowanie hełmów

 

 

Zasady doboru hełmów ochronnych

Aby hełm ochronny zapewniał skuteczną ochronę głowy należy przy doborze hełmu uwzględnić  następujące czynniki:

 • Hełm powinien posiadać zakres regulacji długości pasa głównego zapewniający dopasowanie do obwodu głowy użytkownika.
 • Hełm powinien zachowywać swoje parametry ochronne w całym zakresie temperatur występujących na danym stanowisku pracy. Wyróżnia się w tym zakresie cztery kategorie hełmów:
  • zakres od -10°C do +50°C -zakres podstawowy bez szczególnego oznaczenia na hełmie,
  • zakres od -20°C -do stosowania w niskich temperaturach (oznaczenie na hełmie: -20°C),
  • zakres od -30°C -do stosowania w bardzo niskich temperaturach (oznaczenie na hełmie: -30°C),
  • zakres do +150°C - do stosowania w bardzo wysokich temperaturach (oznaczenie na hełmie: +150°C).
 • Jeżeli praca wykonywana na danym stanowisku jest związana z dużym wysiłkiem fizycznym i wysoką temperaturą otoczenia, która wiąże się z nadmiernym poceniem należy dobrać hełm wyposażony w otwory wentylacyjne i skuteczny potnik.
 • Jeżeli stanowisko pracy, ze względu na przyjmowane przez pracownika pozycje, stwarza ryzyko spadania hełmu z głowy należy dobrać hełm, który posiada tak ukształtowany pas główny, aby dokładnie opasywał część potyliczną głowy lub był wyposażony w pasek podbródkowy.
 • Jeżeli praca na stanowisku pracy wiąże się z ryzykiem kontaktu z elementami pozostającymi pod napięciem należy stosować hełmy posiadające odpowiednie własności elektroizolacyjne - oznaczenie na hełmie: 440VAC.
 • Jeżeli praca na stanowisku pracy naraża pracownika na działanie odprysków stopionego metalu należy stosować hełmy odporne na takie działanie - oznaczenie na hełmie: MM.
 • Jeżeli na stanowisku pracy występuje zagrożenie zgniecenia bocznego głowy należy stosować hełmy o podwyższonej odporności w tym zakresie - oznaczenie na hełmie: LD.
 • Jeżeli na stanowisku pracy istnieje konieczność stosowania osłon twarzy oraz nauszników przeciwhałasowych należy stosować hełmy posiadające odpowiednie gniazda zaczepowe umożliwiające zamocowanie takich ochron.
 • Jeżeli na stanowisku pracy występują inne czynniki mogące wpływać na utratę parametrów ochronnych przez hełm np. agresywne substancje chemiczne to należy ten fakt uwzględniać podczas doboru.
 • Jeżeli na stanowisku pracy występuje zagrożenie wybuchowe należy stosować hełmy o własnościach antyelektrostatycznych.

Zasady użytkowania hełmów ochronnych

Podczas użytkowania hełmów należy przestrzegać poniższych zasad:

 • Przed użyciem hełm należy dopasować do głowy poprzez wyregulowanie obwodu pasa głównego, wysokości noszenia oraz długości paska podbródkowego.
 • Hełm należy bezwzględnie wycofać z użytkowania, jeżeli został poddany silnemu uderzeniu lub wykazuje oznaki uszkodzenia (pęknięcia, głębokie zarysowania itp).
 • Hełm należy wycofać z użytkowania, jeżeli upłynął jego okres stosowania, podany przez producenta w instrukcji użytkowania.
 • Hełm należy przechowywać w warunkach podanych przez producenta, które nie zagrażają utratą parametrów ochronnych.
 • Nie wolno wykonywać modyfikacji w konstrukcji hełmu we własnym zakresie.
 • Konserwację hełmu należy przeprowadzać metodami zalecanymi przez producenta.

Okres użytkowania hełmów

Okres użytkowania hełmów ochronnych musi być podany w instrukcji użytkowania i jest liczony od daty produkcji wybitej na skorupie hełmu.

Duroplastyczne skorupy hełmów nie ulegają zmianom pod wpływem światła słonecznego (promieni UV) i odznaczają się znakomitą odpornością na starzenie (tylko nieznaczne zwiększenie kruchości). Czas użytkowania tych hełmów jest ograniczony przede wszystkim przez oddziaływania mechaniczne. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami niemieckich związków zawodowych nie powinno się stosować hełmów z żywicy fenolowej z włóknem tekstylnym (PF-SF) dłużej niż 8 lat a hełmów z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym (UP-GF) dłużej niż 10 lat.

Termoplastyczne materiały hełmów są bardziej wrażliwe na promieniowanie UV niż hełmy duroplastyczne. Należy je z tego względu regularnie kontrolować. Jeżeli przy ściskaniu skorupy hełmu albo wyginaniu daszka powstają słyszalne odgłosy trzaskania, wskazuje to na skruszenie skorupy hełmu. Hełm ochronny nie może być wtedy więcej używany i należy go wycofać. Ogólne przewiduje się dla hełmów z materiałów termoplastycznych czas użytkowania nie dłuższy niż 4 lata.

Produkty polecane