Opis metody MIG/MAG

Opis metody MIG/MAG

Spawanie metodą MIG/MAG  polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Elektrodą topliwą jest drut podawany w sposób ciągły. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego.

Stosowane są poniższe, szczegółowe określenia na proces spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów:

 • MIG - (Metal Inert Gas) - tą nazwą określa się proces spawania wówczas, gdy jako gaz osłonowy używany jest gaz chemicznie obojętny, np. argon, hel.
 • MAG - (Metal Active Gas) - tą nazwą określa się proces spawania wówczas, gdy jako gaz osłonowy używany jest gaz chemicznie aktywny, np. CO2.
 • GMAW - (Gas Metal Arc Welding) - skrót używany głównie w USA wspólny dla obu metod: MIG i MAG i wskazuje na zastosowanie drutu litego.
 • FCAW - (Flux Cored Arc Welding) - skrót dla określenia metody spawania podobnej do MIG/MAG (GMAW) z tą różnicą, że zamiast drutu litego używany jest drut rdzeniowy (proszkowy). Jeżeli drut jest wypełniony proszkiem wytwarzającym podczas spawania gazy ochronne (metoda Innershield) to podawanie z zewnątrz (z butli) gazu osłonowego nie jest wymagane.
 • spawanie migomatem, spawanie półautomatem, spawanie półautomatyczne - to potoczne nazwy procesu spawania zarówno metodą MIG jak i MAG.

Spawanie MIG/MAG jest obecnie najszerzej stosowaną metodą spawania, obejmującą około 65% wszystkich przemysłowych łukowych metod spawania.
 

Schemat spawania metodą MIG/MAG

Spawanie metodą MIG/MAG - schemat

Spawanie MIG/MAG w skrócie:

Z uchwytu wysuwa się płynnie drut spawalniczy, który ulega stałemu stapianiu w łuku elektrycznym. Materiał stopionego drutu miesza się ze stopionym materiałem łączonym tworząc płynne jeziorko spawalnicze. Po oddaleniu się łuku jeziorko spawalnicze krzepnie tworząc trwałe złącze. Poprzez uchwyt spawalniczy i jego dyszę gazową doprowadzany jest stale gaz osłonowy, który chroni roztopiony metal przed oddziaływaniem atmosfery oraz chłodzi uchwyt (stosowane są też uchwyty dodatkowo chłodzone cieczą).
Do drutu spawalniczego doprowadzane jest napięcie za pomocą przewodu prądowego wychodzącego od źródła prądu (półautomatu spawalniczego) i następnie przekazywane za pomocą miedzianej końcówki prądowej.

 

Schemat spawania metodą FCAW Innershield (drutem samoosłonowym)

Spawanie drutem samoosłonowym - metoda FCAW Innershield

Spawanie FCAW Innershield w skrócie:

Metoda spawania drutem samoosłonowym przebiega tak samo jak opisane powyżej spawanie metodą MIG/MAG z tą różnicą, że zamiast drutu litego stosuje się drut, który wewnątrz posiada rdzeń wypełniony proszkiem. Pod wpływem wysokiej temperatury drut rdzeniowy topi się a zawarty w nim proszek wytwarza gaz osłonowy, który tworzy atmosferę ochronną wokół jeziorka spawalniczego stąd nazwa "drut samoosłonowy". Przy stosowaniu drutu samoosłonowego możemy zrezygnować z doprowadzania gazu z zewnątrz (z butli) co upraszcza proces spawania.

 

Cechy użytkowe metody spawania MIG/MAG

 • Zalety:
  • uniwersalna metoda - można spawać różne metale i ich stopy we wszystkich pozycjach,
  • wysoka wydajność spawania - znacznie wyższa niż elektrodami otulonymi,
  • relatywnie niski koszt materiałów spawalniczych - łączne koszty niższe o około 20% od kosztów spawania elektrodami otulonymi,
  • dobra jakość spoin,
  • możliwość zmechanizowania i zautomatyzowania metody.
 • Wady:
  • jakość spoin w dużym stopniu zależna od umiejętności spawacza,
  • relatywnie wysokie koszty zakupu urządzeń i wyposażenia,
  • spawanie MAG cechuje większa skłonność do powstawania przyklejeń i porowatości spoin.

Zastosowanie metody MIG/MAG

Metoda MAG jest stosowana do łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, natomiast metoda MIG do spawania aluminium, magnezy, miedzi i innych metali nieżelaznych i ich stopów.
Spawanie półautomatem (migomatem) jest stosowane nieomal we wszystkich gałęziach przemysłu spawalniczego, m. in. przemysł ciężki oraz maszynowy obejmujący stocznie, wytwarzanie konstrukcji stalowych, rurociągów, zbiorników ciśnieniowych, jak również branże remontowe oraz konserwacyjne.
Półautomaty spawalnicze są powszechnie stosowane w przemyśle obróbki blach cienkich, szczególnie w branży samochodowej, nadwozi oraz przemyśle drobnym. Migomaty są również często stosowane do prac hobbistycznych lub domowych.

Produkty polecane