Dbamy, aby użytkowanie naszych produktów sprawiało zadowolenie. Masz prawo złożyć reklamację, gdy zakupiony sprzęt nie działa prawidłowo.

Jak zgłosić reklamację?
Preferujemy drogę elektroniczną. Aby usprawnić proces reklamacji sugerujemy skorzystanie z gotowego formularza reklamacyjnego: pobierz formularz reklamacyjny (PDF). Wypełniony formularz prześlij na adres e-mail: reklamacje@icd.pl
Jeżeli wada jest widoczna to dołącz zdjęcia produktu z uwidocznioną wadą.

Zwrot wadliwego towaru
Nie zawsze wymagamy zwrotu wadliwego towaru, aby uwzględnić reklamację. Ewentualny zwrot uzgodnimy z Tobą w procesie reklamacyjnym. Odsyłając towar pamiętaj o odpowiednim spakowaniu i zabezpieczeniu na czas transportu.

Twoje uprawnienia
Reklamację możesz złożyć na podstawie:

 • GWARANCJI producenta - jeśli producent taką gwarancję wystawił,
 • RĘKOJMI – tytuł rękojmi wynika z przepisów prawa i dotyczy niezgodności towaru z umową.

GWARANCJA

 • Zgłoszenie w Autoryzowanym Serwisie Producenta - jest zwykle najszybszym sposobem usunięcia usterki. Jeżeli do produktu została dołączona Karta Gwarancyjna producenta to tam znajdziesz dane kontaktowe serwisu i warunki gwarancji w tym okres na jaki obowiązuje. Informacje te uzyskasz również od nas przysyłając zapytanie na adres e-mail reklamacje@icd.pl.
 • Zgłoszenie za pośrednictwem sklepu – możliwe jest również zgłoszenie naprawy w ramach gwarancji za pośrednictwem naszego sklepu jednak może to wydłużyć proces jej rozpatrzenia o 3-5 dni, gdyż w takim wypadku konieczne jest nawiązanie kontaktu pomiędzy sklepem a Autoryzowanym Serwisem Producenta dopiero po otrzymaniu przez nas reklamowanego towaru.
  Składając reklamację sugerujemy skorzystanie z gotowego formularza reklamacyjnego co usprawni proces rozpatrywania.

RĘKOJMIA
Jeżeli dany produkt nie posiada gwarancji producenta, to możesz wykorzystać przysługujące Ci prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi obowiązujące 2 lata od zakupu. Gwarancja producenta nie zamyka możliwości reklamowania towaru na podstawie niezgodności towaru z umową (rękojmi).
Reklamację w ramach rękojmi rozpatrujemy niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia złożenia, natomiast termin wykonania obowiązków wynikających z reklamacji jest określany indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania naprawy.
Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
Uwaga: zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

Roszczenia konsumenta w ramach rękojmi
Jeżeli kupującym jest konsument to ma prawo do roszczenia:

 • obniżenia ceny/zwrotu pieniędzy
  Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W takim przypadku sprzedawca może nie zgodzić się i zaproponować niezwłoczną i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymianę lub naprawę wadliwego produktu.
  Uwaga: sprzedawca musi spełnić żądanie klienta, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany.
  Klient w odpowiedzi na propozycję sprzedawcy może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
  Uwaga: klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • naprawy/wymiany
  Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, konsument może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może jednak odmówić realizacji żądania klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. (Np. w sytuacji, gdy klient żąda wymiany towaru na nowy, a wystarczające byłoby naprawienie jednego, drobnego elementu).

Po szczegółowe informacje dotyczące zwrotu towaru odsyłamy do Regulaminu sklepu §6 "Reklamacje".