ZUS finansuje bezpieczeństwo

Kategoria: Aktualności

ZUS - Program dofinansowania przedsiębiorstw


Jednym z zadań realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest prewencja wypadkowa w firmach. W tym celu ZUS oferuje program dofinansowania przedsiębiorstw w zakresie poprawy bezpieczeństwa i zdrowia na stanowiskach pracy. Aby otrzymać dofinansowanie z ZUS na BHP inwestycja musi spełniać określone kryteria. Dofinansowane będą tylko rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Bezzwrotne wsparcie finansowe zostanie przyznane firmie wtedy, gdy inwestycja należy do jednej z poniższych kategorii:

 1. Projekty inwestycyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa pracy, np. modernizacja linii technologicznej oraz zakup i montaż urządzeń i elementów poprawiających bezpieczeństwo pracy, np:
  • osłon do niebezpiecznych stref maszyn
  • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych)
  • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi)
  • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (urządzeń sterujących, blokujących i zezwalających, wyłączników krańcowych lub wyłączania awaryjnego)
  • elementów sygnalizacji i ostrzegania przed niebezpieczeństwem
  • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi
  • wyrobów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów)
  • elementów neutralizujących elektryczność statyczną
  • urządzeń oczyszczających powietrze (filtrów, filtropochłaniaczy)
  • systemów i elementów wentylacji nawiewnej oraz miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki)
  • instalacji elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej
  • urządzeń BHP służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (podestów, platform, podnośników)
  • maszyn służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków
  • dofinansowanie urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
  • dotacje na środki ochrony indywidualnej pracownika.
    
 2. Projekty o charakterze doradczym wpływające na poprawę bhp, np.:
  • przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscy pracy oraz oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
  • wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat), czynniki chemiczne i pyły, czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym), czynniki biologiczne
  • dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń
  • przeprowadzenie analizy BHP i oceny ergonomiczności miejsc pracy
  • wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych
  • opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.


W czym możemy pomóc?

Jeżeli planujesz inwestycję w filtrowentylację stanowisk to zapraszamy do naszej oferty urządzeń filtrowentylacyjnych. Pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Jeżeli zamierzasz wykorzystać dotacje ZUS na środki ochrony indywidualnej to również czekamy na Ciebie. Zaproponujemy dobór, bezpłatne próbki do testowania i korzystną ofertę współpracy.

 

 Zobacz szczegóły dotacji na bhp: ulotka ZUS