Świńska grypa - sprzęt ochronny

Świńska grypa - sprzęt ochronny


Osoby, które są narażone na potencjalny kontakt z zakażonymi wirusem świńskiej grypy osobami lub zwierzętami, dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa powinny stosować odpowiednio dobrany sprzęt ochrony osobistej.
W zależności od stopnia zagrożenia zakażenia wirusem grypy proponujemy trzy poziomy ochrony przed zagrożeniami biologicznymi.

 

PODSTAWOWY poziom ochrony

W przypadku ryzyka zagrożenia biologicznego pracowników dokonujących rutynowej inspekcji zwierząt lub osób mających bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi zaleca się używanie środków ochrony osobistej ograniczających penetrację cząstek stałych i areozoli na bazie wody:

 

Rodzaj ochrony

Proponowany sprzęt ochronny
 

Ochrona dróg oddechowych

Półmaski filtracyjne jednokrotnego użytku klasy P2.
Drogi oddechowe to kluczowy element w ochronie przed wirusami grypy. Bardzo ważne jest prawidłowe założenie półmaski zapewniające wymaganą szczelność.

Zobacz wszystkie polecane produkty.

 

 Półmaska filtracyjna
FS-923V

 

Półmaska filtracyjna
3M 9322

Ochrona oczu

Oczy powinny być chronione za pomocą szczelnych googli ochronnych.

Zobacz wszystkie polecane produkty.

Gogle V-maxx
   Gogle JSP MARTCARE

 Gogle ochronne
SPERIAN V-MAXX

 

Gogle ochronne
JSP MARTCARE

Ochrona rąk

Rękawice ochronne jednorazowe kategorii III przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi zgodne z normą EN374.

Zobacz wszystkie polecane produkty.

Rękawice KCL-740
   

 Rękawice ochronne
KCL-740 Dermatril

 

 

Ochrona nóg

Obuwie ochronne powinno być odporne na przenikanie pyłów i cieczy. W utrzymaniu czystości pomocne są jednorazowe osłony na obuwie chroniące przed skażonym materiałem.

Zobacz wszystkie polecane produkty.

Kalosze Fagum Stomil 13260
 

 Kalosze PCV
FAGUM-STOMIL

 

Osłony na buty
TYVEK-50

Ochrona ciała

Kombinezon ochronny jednokrotnego użytku kategorii III typ 4 i 5 - pyłoszczelny i odporny na rozpyloną ciecz, spełniający wymagania normy EN 14126 (Odzież chroniąca przed zagrożeniami biologicznymi).

Zobacz wszystkie polecane produkty.

Kombinezon TYVEC CLASSIC PLUS
 

 Kombinezon ochronny
TYVEC Classic Plus

 

 

 

 

OPTYMALNY poziom ochrony

W przypadku ryzyka kontaktu ze skażonym materiałem biologicznym (np. wydzieliny i odchody zwierząt) zaleca się używanie środków ochrony osobistej stanowiących skuteczną barierę przeciw cieczom:

 

Rodzaj ochrony

Proponowany sprzęt ochronny
 

Ochrona dróg oddechowych

Półmaski filtracyjne jednokrotnego użytku, półmaski z wymiennymi filtrami oraz maski pełnotwarzowe klasy P3.
Drogi oddechowe to kluczowy element w ochronie przed wirusami grypy. Bardzo ważne jest prawidłowe założenie sprzętu zapewniające wymaganą szczelność.

Zobacz wszystkie polecane produkty.

Półmaska FS-930V
  Maska Sperian OPTIFIT

 Półmaska filtracyjna
FS-930V

 

Maska filtracyjna
Sperian WILLSON OPTIFIT

Ochrona oczu

Oczy powinny być chronione za pomocą szczelnych googli ochronnych.
Wybór maski pełnotwarzowej rozwiązuje również problem ochrony oczu.

Zobacz wszystkie polecane produkty.

Gogle V-maxx
   Gogle JSP MARTCARE

 Gogle ochronne
SPERIAN V-MAXX

 

Gogle ochronne
JSP MARTCARE

Ochrona rąk

Rękawice ochronne jednorazowe kategorii III przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi zgodne z normą EN374.

Zobacz wszystkie polecane produkty.

Rękawice KCL-740
   

 Rękawice ochronne
KCL-743 Dermatril

 

 

Ochrona nóg

Obuwie ochronne powinno być odporne na przenikanie pyłów i cieczy. W utrzymaniu czystości pomocne są jednorazowe osłony na obuwie chroniące przed skażonym materiałem.

Zobacz wszystkie polecane produkty.

Kalosze Fagum Stomil 13260
 

 Kalosze PCV
FAGUM-STOMIL

 

Osłony na buty
TYVEK-50

Ochrona ciała

Kombinezon ochronny jednokrotnego użytku kategorii III typ 4 i 5 - pyłoszczelny i odporny na rozpyloną ciecz, spełniający wymagania normy EN 14126 (Odzież chroniąca przed zagrożeniami biologicznymi).

Zobacz wszystkie polecane produkty.

Kombinezon TYVEC CLASSIC PLUS
 

 Kombinezon ochronny
TYVEC Classic Plus

 

 

 

 

MAKSYMALNY poziom ochrony

W przypadku pracy wykonywanej w bezpośrednim kontakcie ze skażonym materiałem biologicznym (np. wydzieliny i odchody zwierząt) zaleca się używanie środków ochrony osobistej stanowiących skuteczną barierę przeciw strumieniowi cieczy:

 

Rodzaj ochrony

Proponowany sprzęt ochronny
 

Ochrona dróg oddechowych z ochroną oczu.

Ochronę dróg oddechowych oraz oczu i twarzy zapewnia kaptur z wizjerem podłączony do systemu nawiewu powietrza z filtrem klasy P3.

Zobacz wszystkie polecane produkty.

Kaptur FLOWHOOD 1
  Urządzenie filtrowentylacyjne PROFLOW-3

 Kaptur
FLOWHOOD -1

 

Urządzenie filtrowentylacyjne PROFLOW-3

Ochrona rąk

Rękawice ochronne kategorii III przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi zgodne z normą EN374. Zalecamy rękawice o zwiększonej odporności mechanicznej w stosunku do rękawic jednorazowych.

Zobacz wszystkie polecane produkty.

Rękawice KCL-730 Camatril Velours
   

 Rękawice ochronne
KCL-730 Camatril Velours

 

 

Ochrona nóg

Obuwie ochronne powinno być odporne na przenikanie pyłów i cieczy. W utrzymaniu czystości pomocne są jednorazowe osłony na obuwie chroniące przed skażonym materiałem.

Zobacz wszystkie polecane produkty.

Kalosze Fagum Stomil 13260
 

 Kalosze PCV
FAGUM-STOMIL

 

Osłony na buty
TYVEK-50

Ochrona ciała

Kombinezon ochronny jednokrotnego użytku kategorii III typ 3 - odporny na strumień cieczy, spełniający wymagania normy EN 14126 (Odzież chroniąca przed zagrożeniami biologicznymi).

Zobacz wszystkie polecane produkty.

Kombinezon TYVEC C
 

 Kombinezon ochronny
TYCHEM C

 

 

 

Uwagi dotyczące prawidłowego użytkowania sprzętu ochronnego:

  • Środki ochrony dróg oddechowych powinny być prawidłowo zakładane i dopasowane do twarzy. Dotyczy to szczególnie pólmasek jednorazowych. Jeśli półmaska nie przylega szczelnie do twarzy, szkodliwe czynniki unoszące się w powietrzu mogą dostać się pod uszczelkę i do wdychanego powietrza. Bardzo ważne jest, by zawsze przestrzegać instrukcji zakładania oraz przeprowadzać kontrolę szczelności lub przylegania przed wejściem do zakażonego środowiska. W niektórych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, wymagany jest test dopasowania. Dobre dopasowanie można uzyskać tylko wtedy, gdy twarz jest gładko ogolona w obszarze, gdzie półmaska przylega do twarzy. Broda, długie wąsy i nieogolony zarost mogą uniemożliwić dobre uszczelnienie i spowodować penetrację powietrza do wnętrza półmaski.
    - zobacz jak należy prawidłowo zakładać półmaskę ochronną,
    - zobacz jak NIE należy używać półmasek ochronnych.
  • Dostępne na rynku maski chirurgiczne, nie chronią użytkownika przed zarażeniem - stanowią one jedynie ochronę pacjenta przed wydychanym przez lekarza powietrzem.
  • Środki ochrony indywidualnej jednorazowego użytku powinny być odpowiednio niszczone, natomiast środki wielokrotnego użytku - odpowiednio czyszczone i dezynfekowane.
  • Po zdjęciu odzieży ochronnej należy wykonać właściwe procedury zapewniające higienę rąk.

Produkty polecane