Znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa

Jesteś odpowiedzialny za oznakowanie terenu znakami bezpieczeństwa? Sprawdź czy jest ono zgodne z najnowszymi wytycznymi!

Znaki bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwa nie można całkiem wyeliminować, ale można je zminimalizować poprzez odpowiednie oznakowanie terenu i poinformowanie o ewentualnym zagrożeniu. Zgodnie z przepisami BHP i unijnymi normami w miejscach zagrożenia powinny znaleźć się znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe, zakazu, nakazu oraz znaki ostrzegawcze. Za ich umieszczenie odpowiedzialni są pracodawcy oraz odpowiednio właściciele, bądź zarządcy budynków.

Dotychczas obowiązujące normy

 • PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa
 • PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja
 • PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona i higiena pracy
 • PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe

Zostały one jednak zastąpione nową normą: PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

 

Normy oznakowania

Czy teraz obowiązuje tylko norma PN-EN ISO 7010?

NIE. Znaki, które otrzymały certyfikat według poprzednich norm pozostają w sprzedaży, aż do końca ważności certyfikatów (czyli maksymalnie kilka lat - w zależności od producenta).

 

Czy trzeba wymienić wszystkie znaki na nowe?

NIE. Wprowadzenie nowej normy nie narzuca wymiany aktualnego oznakowania bezpieczeństwa. Jednak przy zakupie nowych znaków warto kupować już tylko te zgodne z nową normą PN-EN ISO 7010:2012. Są one lepiej widoczne, bardziej czytelne i zrozumiałe np. podczas szybkiej ewakuacji, wypadku lub nagłego zagrożenia.
 

 

Rodzaje znaków bezpieczeństwa

 

 

 

Zalety normy PN-EN ISO 7010

Zaletą stosowania znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej, zgodnych z nową normą, jest ich duża rozpoznawalność w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu skuteczniej przyczyniają się do ratowania zdrowia i życia.

 

Jak dobrać rozmiar znaku?

Wymiary i wysokość umiejscowienia znaków bezpieczeństwa uzależnione są od odległości, z jakiej powinny być widoczne (a przede wszystkim czytelne) oraz sposobu ich oświetlania.

Wielkość znaku możemy obliczyć wykorzystując wzór:
h = D / Z
gdzie:
h – wysokość znaku bezpieczeństwa,
D – odległość widzenia, czyli maksymalna odległość, przy jakiej znak jest jeszcze czytelny,
Z – współczynnik odległości wynoszący dla znaków oświetlonych zewnętrznie (od awersu) 100, natomiast dla znaków oświetlonych wewnętrznie 200.

Odległość widzenia znaku
Półmaski filtrujące 3M™ Aura™ serii 9300+Gen3

 

Rodzaje podłoża znaku

 • FS – Folia samoprzylepna fotoluminescencyjna
 • FN – Folia samoprzylepna
 • PS – Płyta sztywna fotoluminescencyjna
 • PN – Płyta sztywna
 • TS – płyta fotoluminescencyjna samoprzylepna
 • A - aluminium 0,5 mm
 • S - stal ocynkowana

 

Produkty polecane