Wanny wychwytowe - dobór i przepisy

Wanny wychwytowe

Czym jest i do czego służy wanna wychwytowa?

Wanny wychwytowe to szczelne zbiorniki służące zabezpieczeniu wycieków z pojemników zawierających substancje chemiczne - niebezpieczne dla ludzi oraz środowiska. Pojemniki z substancjami niebezpiecznymi mogą mieć postać beczek, pojemników, mauzerów IBC oraz kanistrów. Poprzez ustawienie pojemników na wannach ociekowych zabezpieczamy je na ewentualność niekontrolowanego wycieku, podnosząc bezpieczeństwo oraz chroniąc środowisko przed oddziaływaniem substancji niebezpiecznych.

Wanny wychwytowe to nie tylko bezpieczeństwo, ale również usprawnienie pracy w zakładzie - wanny mogą posiadać szereg ergonomicznych funkcjonalności. Najczęściej wyposażone są w kratownice ułatwiającej ich opróżnianie i czyszczenie, inne zaś są przystosowane do bezpośredniego składowania całych palet z beczkami. Wanny niskoprofilowe pozwalają na łączenie i tworzenie całych platform roboczych do których możemy ręcznym wózkiem transportować beczki. Jeszcze inne wanny posiadają specjalne kurki spustowe lub też nadstawki do rozlewania zawartości beczek bezpośrednio na stanowisku pracy. Warto też zwrócić uwagę czy wanna ociekowa posiada specjalnie wyprofilowany spód, umożliwiający podnoszenie i transport wózkiem widłowym. Na rynku od niedawna spotkać można również wanny składane (elastyczne), pozwalające w szybki sposób zabezpieczyć w warunkach polowych pojazdy np. ciężarówki, transportery czy cysterny.

Kiedy stosować wanny wychwytowe?

Wanny wychwytowe należy stosować wszędzie, gdzie składowane są substancje chemiczne. Dotyczy to nie tylko pojemników/beczek otwieranych i użytkowanych na co dzień w procesach chemicznych, ale również zamkniętych fabrycznie opakowań (składowanie beczek, zbiorników IBC oraz kanistrów). Jako pracodawca jesteśmy zobligowani do zabezpieczenia zbiorników z substancjami chemicznymi przed ewentualnym wyciekiem oraz do zapobiegania przedostawaniu się tych substancji do środowiska.

Stosowanie wanny wychwytowej to nie tylko wymóg audytów środowiskowych (ISO 140001), ale również praktyka, do której muszą stosować się wszyscy narażający środowisko na skutek użytkowania, przetwarzania, magazynowania oraz produkcji substancji niebezpiecznych.

Dotyczy to również zabezpieczania akumulatorów oraz całych samochodów elektrycznych na czas naprawy, przez co wanny znajdują coraz większe zastosowanie także w branży automotive. Nie stosowanie się tych zaleceń może być podstawą do nałożenia kary na przedsiębiorcę oraz dodatkowo konsekwencji prawnych jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia środowiska. Substancje agresywnie chemicznie które wykazują właściwości palne, powinno być dodatkowo zabezpieczane przeciwpożarowo, czy to poprzez składowanie w dedykowanym osobnym magazynie chemicznym, czy specjalnie przystosowanej szafie na substancje łatwopalne. Wanny do tych substancji powinny być również wykonane z materiałów niepalnych np. wanny ociekowe stalowe. Najważniejsze jednak, aby pojemność wanny wychwytowej była dobrana odpowiednio do ilości substancji która będzie na niej składowana, poniżej dowiesz się jak tego dokonać.

Wanny wychwytowe - przepisy oraz wymagania

Przepisy Europejskie niestety nie precyzują jednoznacznie w jaki sposób powinniśmy składować substancje niebezpieczne, w tym te składowane w beczkach czy mazuerach. Opierać się powinniśmy zatem na przepisach krajowych - przyjmuje się, że: 

Wanna ociekowa powinna pozwalać gromadzić objętość równą lub większą niż: 100% pojemności najmniejszego pojemnika lub 10% objętości wszystkich składowanych substancji. Porównujemy obie wartości i zawsze wybieramy tę większą.

Wyjątkiem jest sytuacja w której istnieje ryzyko przedostania się substancji niebezpiecznej do wód gruntowych - wówczas musimy zapewnić 100% objętości wychwytowej.

Wanna wychwytowa - jak obliczyć objętość?
Składowanie 2 beczek 200l: Najmniejszy pojemnik ma 200l, zaś 10% całkowitej ilości składowanych substancji to 10% x 400l = 40l. W tym przypadku wymagana minimalna pojemność wanny wychwytowej to 200l.

Składowanie 2 pojemników 50l i 3 pojemników 20l. Najmniejszy pojemnik ma 20l, zaś 10% całkowitej ilości składowanych substancji to 10% x ( 2 x 50l + 3 x 20l) = 16l. W tym przypadku wymagana minimalna pojemnośc to 20l.

Dlaczego warto stosować wanny ociekowe?

  • Oszczędność - substancja zgromadzona w wannie nie ulega zanieczyszczeniu, dzięki czemu możliwe jest jej ponowne wykorzystanie. Dodatkowo pozwalają uniknąć wysokich kar, nakładanych przez instytucje powołane do kontroli norm ochrony środowiska za ich nieprzestrzeganie.
  • Czystość - wanna wychwytowa to brak wycieków oraz schludny wygląd stanowiska pracy. Ciemny kolor wanien powoduje, że nie widać na nich zanieczyszczeń.
  • Bezpieczeństwo - wycieki to poważne zagrożenie dla zdrowia oraz życia pracownika. Śliska nawierzchnia zwiększa ryzyko wypadku przy pracy, a co za tym idzie, wypłatę odszkodowania oraz przestój w pracy. Dodatkowe zagrożenia wiążą się z rodzajem składowanej substancji np. wycieki substancji łatwopalnej stwarzają ryzyko wystąpienia pożaru, zaś substancję żrące - takie jak silne kwasy - zagrożenie uszkodzenia ciała na skutek kontaktu.
  • Ochrona środowiska - wanny wychwytowe chronią środowisko zapobiegając przedostawaniu się do niego substancji niebezpiecznych. Warto zwrócić uwagę, aby wanny były wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, co stanowi dodatkowy wkład w jego ochronę.
  • Wzrost wydajności pracy  -  wanny ociekowe pomagają w organizacji przestrzeni magazynowej oraz ułatwiają segregację i identyfikację składowanych substancji, dzięki czemu ich przechowywanie staje się prostsze i bezpieczniejsze.

Wanna wychwytowa - dobór ze względu na funkcjonalność

Wanienki na pojemniki i akumulatory

Do bezpiecznego składowania małych pojemnik, kanistrów, akumulatorów, puszek z farbą etc. Dostępne w wersji z kratownicą oraz bez. Praktyczne rozwiązanie do zapobiegania wyciekom w bezpośrednim otoczeniu miejsca pracy. Pojemność w zależności od modelu: od 20l do 100l.

Wanny niskoprofilowe

Wanny wychwytowe o większej objętości, dzięki większej wytrzymałości dedykowane do składowania beczek. Mała wysokość wanny ułatwia zdejmowania z niej beczek co poprawia ergonomię pracy przy częstym przenoszeniu beczek. Pojemność w zależności od modelu: od 100l do 230l.

Wanny wysokoprofilowe

Wanny wychwytowe o bardzo dużej pojemności, wyprofilowane w sposób umożliwiający ich przenoszenie przy użyciu wózka widłowego (również z magazynowanym na niej ładunkiem). Wanny dedykowane pod beczki oraz pojemniki IBC/Mauzer. Pojemność w zależności od modelu: od 200 do nawet kilku tysięcy litrów.

Wanny elastyczne

Innowacyjne rozwiązanie do tworzenia tymczasowych i stałych platform wychwytowych. Łatwe w użyciu i lekkie w transporcie, doskonale sprawdzają się jako mobilne rozwiązanie do zapobiegania wyciekom w trakcie prac terenowych, przeładunku, opróżniania i tankowania zbiorników lub cystern, ale również do tworzenia stacjonarnych platform magazynowych. Jako jedyne mogą być wykonane dokładnie pod wymiar. Pojemność: od 299l do nawet kilku tysięcy litrów!

Platformy robocze

Posiadają wszystkie zalety wanien niskoprofilowych, a dodatkowo mogą być w prosty sposób łączone ze sobą, tworząc platform wychwytowych o dowolnym rozmiarze. W połączeniu z dedykowaną rampą podjazdową znacznie ułatwiają zarządzanie i składowanie substancji niebezpiecznych w beczkach. Pojemność: wielokrotność najmniejszej wanny (około 200 litrów).

Sprawdź nasze bestsellery

 

Zobacz także

Produkty polecane