Rękawice - info ogólne

Rękawice - info ogólne

Rękawice robocze i rękawice ochronne należą do najpowszechniej i najchętniej stosowanych ochron osobistych, gdyż podczas pracy najbardziej narażone na działanie różnych szkodliwych czynników są właśnie ręce, a w szczególności dłonie pracownika.

Rękawice robocze zabezpieczają tylko przed zabrudzeniem się substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia oraz stosowane gdy wymagana jest ochrona wytwarzanego produktu. 

Rękawice ochronne chronią dłonie i przedramię pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy. Rękawice ochronne należy stosować przy konkretnych pracach, gdzie istnieje zagrożenie zranienia lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych substancji. Szczególne niebezpieczeństwo stanowi wysoka lub niska temperatura, ogień, niebezpieczne substancje chemiczne, prąd elektryczny, wilgoć, zagrożenie mechaniczne, biologiczne itp.

 

Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych

Wszystkie rękawice ochronne muszą spełniać wymagania europejskiej normy EN 420, określającej ogólne wymagania w tym zakresie. Wyjątek stanowią tylko rękawice elektroizolacyjne oraz rękawice jednorazowego użytku (w sferze medycznej). Zgodnie z tą normą do każdej pary rękawic producent jest zobowiązany dołączyć informację dotyczącą sposobu przechowywania i transportu, czyszczenia, użytkowania oraz utylizacji zużytego produktu. W tej podstawowej normie określono również zalecaną zawartość chromu VI w rękawicach skórzanych (maks. 10 mg/kg) oraz wartość pH (od 3,5 do 9,5). Ponadto norma EN420 opisuje metodę badania giętkości palców dłoni. Klasyfikacja obejmuje klasy od 0 do 5.


Kategorie rękawic ochronnych

Dyrektywa 89/686/EWG wprowadza podział rękawic na 3 grupy pod względem ich przynależności do kategorii ryzyka związanego z ich użytkowaniem:

  • Kategoria I - Minimalne ryzyko - najmniejsze zagrożenia.
    Ochrony rąk z tej kategorii chronią przed powierzchownym uszkodzeniem naskórka, temperaturą nieprzekraczającą 50°C oraz przed środkami chemicznymi o delikatnym działaniu (np. środkami czyszczącymi). Ich użytkowanie poprawia komfort pracy, a ich stosowanie nie jest uzależnione od wyników badań specjalnych jednostek badawczych. Do tej grupy należy większość zwykłych rękawic roboczych, rękawice do prac gospodarczych, domowych, w ogrodzie itp. Rękawic z kategorii I nie zaleca się stosować w środowisku przemysłowym.
  • Kategoria II - Średnie ryzyko - średnie zagrożenia.
    Do tej kategorii zaliczane są rękawice używane w sytuacjach o stopniu ryzyka nie klasyfikowanym jako niskie ani bardzo wysokie. Są to głównie rękawice chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi.
  • Kategoria III - Wysokie ryzyko - największe zagrożenia.
    Ochrona przed nieodwracalnymi szkodami i śmiertelnymi zagrożeniami, np. ze strony chemikaliów, wysokich i niskich temperatur, promieniowania, prądu elektrycznego.

Z reguły rękawice ochronne stosowane w przemyśle przyporządkowane są co najmniej do kategorii II.

Podział rękawic ochronnych

Ze względu na rodzaj zagrożenia rękawice ochronne można podzielić na:

Ponadto ze względu na specyficzne zastosowania możemy wyodrębnić poniższe rodzaje ochrony rąk:

 

Produkty polecane