Rękawice do ochrony przed zimnem

Rękawice do ochrony przed zimnem
Wykonywanie prac w warunkach ekspozycji na działanie niskiej temperatury powietrza lub kontaktu z zimnymi przedmiotami wymaga stosowania rękawic chroniących przed zimnem. Ma to na celu zapewnienie odpowiedniej temperatury skóry rąk. Nadmierne ochłodzenie rąk wpływa na zdolności manualne pracownika, a w skrajnych przypadkach może skutkować wystąpieniem odmrożenia. Optymalna temperatura, pozwalająca na prawidłowe funkcjonowanie rąk waha się w granicach od 32 ÷ 36°C.
 

Norma EN 511 - wymagania, oznaczenia

Wymagania stawiane rękawicom chroniącym przed zimnem konwekcyjnym lub kontaktowym, zostały jasno określone w ramach europejskiej normy EN511. Norma EN511 informuje o zachowaniu rękawicy ochronnej pod działaniem niskiej temperatury (do -50°C ) poprzez podanie trzech parametrów:

  • Odporność na zimno konwekcyjne - odporność na straty ciepła na drodze konwekcji (wyrażana za pomocą izolacyjności cieplnej, w m2K/W). Poziom jakości od 0 do 4.
       
   Poziom Izolacyjność cieplna ITR
   [m2K/W]
   Poziom 1 0,10 ≤ ITR < 0,15
   Poziom 2 0,15 ≤ ITR < 0,22
   Poziom 3 0,22 ≤ ITR < 0,30
   Poziom 4 0,30 ≤ ITR


  • Odporność na zimno stykowe - odporność na straty ciepła podczas kontaktu z zimnym przedmiotem (wyrażana za pomocą oporu cieplnego, w m2K/W). Poziom jakości od 0 do 4.

   Poziom Opór cieplny R
   [m2K/W]
   Poziom 1 0,025 ≤ R < 0,050
   Poziom 2 0,050 ≤ R < 0,100
   Poziom 3 0,100 ≤ R < 0,150
   Poziom 4 0,150 ≤ R


  • Przenikalność wody - wymaganie dotyczące odporności na przenikanie wody (0 - woda przenika po 30 min kontaktu lub 1 - przenikanie nie występuje). Należy pamiętać, że rękawice mogą nie zapewniać odpowiedniej izolacyjności cieplnej, jeśli są mokre.

Piktogram do normy EN 511

Rękawice ochronne spełniające wymagania określone w normie, dotyczące izolacyjności cieplnej lub oporu cieplnego, odpowiadającego co najmniej 1 poziomowi skuteczności, mogą zostać oznakowanie w następujący sposób: 

 

Piktogram EN511
 

 

Produkty polecane