Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą
Norma EN 407 definiuje właściwości termiczne rękawic chroniących przed wysokimi temperaturami i/lub płomieniami. Jednocześnie w przypadku rękawic chroniących przed zagrożeniami termicznymi wymagany jest przynajmniej poziom 1 wytrzymałości na ścieranie i przedarcie zgodnie z normą EN 388.

Rękawice ochronne zgodne z normą EN 407 powinny być trudnopalne. Materiał rękawicy powinien przekazywać ciepło powoli, aby zagwaratnować odpowiednią ochronę przed promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym oraz ciepłem kontaktowym. Poza tym rękawica taka musi wykazywać odporność termiczną (brak kurczenia, topnienia, lub rozkładu pod wpływem wysokich temperatur). Norma EN 407 nie obowiązuje w przypadku specyficznych zastosowań rękawic ochronnych (np. zwalczanie pożaru lub spawanie).

Norma EN 407 - wymagania, oznaczenia

Norma EN 407 informuje o zachowaniu rękawicy ochronnej pod działaniem wysokiej temperatury lub płomieni poprzez podanie sześciu parametrów:

 • Możliwośc zapalenia - parametr ten informuje o czasie, w jakim materiał nadal się pali lub żarzy po usunięciu płomienia z badanego przedmiotu. Szwy rękawicy ochronnej nie mogą ulec zluzowaniu po czasie płonięcia wynoszącym 15 sekund.
 • Ciepło kontaktowe - najczęściej wykorzystywany w tej normie  parametr to ciepło kontaktowe. Pod tym pojęciem należy rozumieć czas (w sekundach) do wystąpienia progu bólu przy określonej temperaturze kontaktu (100, 250, 350 i 500°C), przy czym przyrost temperatury nie może być większy niż 10°C w ciągu 15 sekund.
      
  Poziom Temperatura kontaktu Czas do wystąpienia progu bólu
  Poziom 1 100 °C ≥15 s
  Poziom 2 250 °C ≥15 s
  Poziom 3 350 °C ≥15 s
  Poziom 4 500 °C ≥15 s

  Ponieważ w praktyce nie zawsze znany jest czas kontaktu, a także dokładna temperatura materiału, w przypadku ciepła kontaktowego należy zawsze wybierać wyższy poziom. Odczuwanie ciepła jest kwestią bardzo indywidualną, dlatego należy zawsze przeprowadzić próby noszenia z użytkownikami rękawic.
 • Ciepło konwekcyjne -  parametr ten informuje o czasie, w jakim rękawica ochronna może opóźniać przenikanie ciepła płomienia. Poziom wytrzymałości podawany jest tylko wówczas, gdy w przypadku palności (możliwość zapalenia) osiągany jest poziom 3 lub 4.
 • Promieniowanie cieplne -  parametr ten informuje o czasie, w jakim rękawica ochronna może opóźniać przenikanie ciepła ze źródła promieniowania cieplnego. Poziom wytrzymałości jest podawany tylko wówczas, gdy w przypadku palności (możliwośc zapalenia) osiągany jest poziom 3 lub 4.
 • Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu -  parametr ten informuje o liczbie kropel płynącego metalu, które są potrzebne do podniesienia temperatury wnętrza rękawicy ochronnej o 40°C. Poziom wytrzymałości jest podawany tylko wówczas, gdy w przypadku palności (możliwość zapalenia) osiągany jest poziom 3 lub 4.
 • Odporność na duże ilości płynnego metalu -  parametr ten informuje o ilości płynnego metalu, która byłaby potrzebna do tego, aby uszkodzić folię PCW (symulującą ludzką skórę), rozpiętą za próbką materiału rękawicy. Badanie to przeprowadzane jest standardowo z użyciem innego metalu. Poziom wytrzymałości podawany jest tylko wówczas, gdy w przypadku palności (możliwość zapalenia) osiągany jest poziom 3 lub 4.

Piktogram do normy EN 407

Poniżej piktogramu znajdują się cyfry określające poziomy odporności rękawicy na dane zagrożenie w podanej niżej kolejności: 

 

Piktogram EN 407

 

 

Produkty polecane