Rękawice antyprzecięciowe z plecionki pierścieni metalowych

Rękawice antyprzecięciowe z plecionki pierścieni metalowych

Podczas pracy z nożami ręcznymi np. w przemyśle mięsnym, ręce pracownika są narażone na urazy w wyniku ukłucia lub przecięcia nożami. Doskonałą ochronę przed tego typu urazami stanowią specjalistyczne rękawice ochronne wykonane z plecionki pierścieni metalowych. Zaleca się ich stosowanie podczas prac, w których nóż przemieszcza się w kierunku ręki, narażając drugą rękę na kontakt z ostrym narzędziem. Tego typu zagrożenia występują często w przemyśle spożywczym np. rzeźniach oraz przetwórstwie mięsnym, ale również w przemyśle tworzyw sztucznych, skórzanym, tekstylnym oraz papierniczym.

Rękawice z metalowej plecionki, dzięki swojej budowie są wyjątkowo wytrzymałe oraz łatwe do czyszczenia. Fakt ten w połączeniu z materiałem rękawicy, który nie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, spowodował, iż znalazły one szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym m.in. w masarniach, przy filetowania ryb, oddzielaniu kości oraz cięciu i krojeniu mięsa (rękawice rzeźnickie, rękawice masarskie).
 

Norma EN 1082 - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi.

Norma EN 1082-1 przeznaczona jest do badania rękawic z plecionki pierścieni metalowych. Norma definiuje sposób badania ochrony rękawic, jako zrzucanie metalowego ostrza o masie 1000g z wysokości 250mm. Rękawicę ochronną stosuje się na jedną rękę, a mianowicie na tę, która nie trzyma noża podczas wykonywania czynności przy jego użyciu, ale wykonuje czynności pomocnicze, w wyniku czego jest zagrożona urazem np. przytrzymuje płat mięsa podczas krojenia nożem ręcznym.

Norma EN 1082-2 przeznaczona jest do badania rękawic wykonanych z materiałów innych niż plecionka pierścieni metalowych. Zapewniają one nieco niższą ochronę przed urazami mechaniczną - głównie przed ukłuciem nożem. Z uwagi na to, rękawice te powinny być stosowane tylko w sytuacjach, gdy nóż, którym operuje pracownik przemieszcza się w kierunku „od siebie" lub nie jest on ostro zakończony. W tego typu przypadkach ryzyko zranienia ręki poprzez ukłucie nożem jest znacznie niższe

Rękawice spełniające wymagania normy EN 1082 oznakowane są poniższym piktogramem bez dodatkowych oznaczeń w postaci cyfr lub liter:

 

EN 1082

 

 

Produkty polecane