Apteczki samochodowe

Apteczki samochodowe

Obowiązek posiadania apteczki w samochodzie

Obecnie w Polsce nie ma obowiązku posiadania apteczki w samochodach osobowych. Prawo nakłada jednak obowiązek udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku i każdy powinien zdawać sobie sprawę, że może stanąć wobec konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Wówczas odpowiednio wyposażona apteczka samochodowa może zabezpieczyć ratownika przed niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi oraz umożliwić udzielenie skutecznej pomocy.

Warto wiedzieć, że w większości krajów UE istnieje obowiązek wyposażenia samochodu w apteczkę pierwszej pomocy! Narzucony jest również niezbędny skład apteczki. Obowiązek ten jest restrykcyjnie egzekwowany przez policję i za brak apteczki lub też niepełny i przeterminowany skład grożą wysokie mandaty.

Prawo nakłada obowiązek wyposażenia w apteczkę autobusy, taksówki, samochody ciężarowe przewożące osoby poza kabiną kierowcy i pojazdy przeznaczone do nauki jazdy i egzaminowania.

 

Wyposażenie apteczki samochodowej

Normy obowiązujące w większości krajów europejskich dotyczące apteczek samochodowych są wzorowane na niemieckiej normie DIN 13164. Wszystkie wyroby medyczne, nie będące lekami, muszą posiadać znak CE. Każdy wyrób posiada datę ważności, po której wyposażenie należy wymienić na nowe. Zużyte materiały powinny być na bieżąco uzupełniane.

Normy DIN bardzo precyzyjnie definiują skład apteczek oraz wymagania jakościowe wyposażenia. Aby apteczka spełniała wymagania określonej normy DIN, wiele indywidualnych elementów wyposażenia musi spełniać wymagania innych norm DIN. Zatem napis na opakowaniu np. DIN 13164 wcale nie świadczy że apteczka spełnia stawiane przez normę wymagania. Dopiero opis na opakowaniu środków opatrunkowych podający konkretną normę upoważnia do oznakowania gotowego wyrobu nazwą DIN. Z tych powodów w 2008 roku niemiecka policja kontrolując zawartość apteczek polskich kierowców, kwestionowała ich jakość na podstawie pomiaru długości nożyczek. Przeczytaj więcej o normach DIN.

 

Wyposażenie apteczki samochodowej zgodne z normą DIN 13164
 

Element wyposażenia

Ilość

Przylepiec DIN 13019 - A (5m x 2,5 cm) 1
Plaster DIN 13019 - E (10 x 6 cm) 4
Opatrunek na opuszki palców 2
Opatrunek na palec (12 x 2 cm) 2
Plaster z opatrunkiem (1,9 x 7,2 cm) 2
Plaster z opatrunkiem (2,5 x 7,2 cm) 4
Opatrunek indywidualny DIN 13151 - K  (6 x 8 cm) 1
Opatrunek indywidualny DIN 13151 - M (8 x 10 cm) 2
Opatrunek indywidualny DIN 13151 - G  (10 x 12 cm) 1
Chusta opatrunkowa DIN 13152 - BR (40 x 60cm) 1
Chusta opatrunkowa DIN 13152 - A (60 x 80cm) 1
Kompres (10 x 10cm) 6
Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1
Opaska elastyczna DIN 61634 - FB 6 (4m x 6cm) 2
Opaska elastyczna DIN 61634 - FB 8 (4m x 8cm) 3
Chusta trójkątna DIN 13168 - D 2
Nożyczki DIN 58279 - A (14,5 cm) 1
Rękawice jednorazowe EN 455 4
Chusteczka wilgotna do czyszczenia skóry 2
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1
Spis zawartości 1

Czego nie powinna zawierać apteczka 

  • waty i ligniny
  • nożyczek z ostrym końcem, agrafek i innych ostrych przedmiotów
  • płynów dezynfekcyjnych (np. woda utleniona, jodyna, gencjana, rivanol)
  • kropli żołądkowych, nasercowych i podobnych
  • tabletek

 

Produkty polecane