Oparzenia, opatrunki WaterJel

Oparzenia, opatrunki WaterJel

Oparzenia termiczne - fakty

 • Chyba każdy w swoim życiu uległ mniejszemu lub większemu oparzeniu. W większości oparzenia te nie są znaczne pod względem rozległości i głębokości, aczkolwiek bolesne i dokuczliwe.
 • Przyczynami oparzeń termicznych jest kontakt z gorącym przedmiotem lub gorącą cieczą, parą, gazem, kontakt z płomieniem lub jako skutek wyładowania elektrycznego i wybuchu.
 • W zależności od wieku osoby poszkodowanej, oparzenia mogą mieć różne konsekwencje. Oparzenie są bardziej niebezpieczne dla osób bardzo młodych i w podeszłym wieku.
 • Większość oparzeń, zarówno drobnych jak i poważnych, zdarza się w domu. Wśród poszkodowanych 80% stanowią dzieci – oparzenia są w istocie główną przyczyną śmierci u dzieci w wieku od 1 do 14 roku życia. W środowisku domowym istnieją jeszcze dwie kategorie podwyższonego ryzyka – są to osoby starsze i niepełnosprawni.
 • Drugim z największych obszarów występowania poważnych oparzeń jest miejsce pracy. Oczywiste jest, że osoby pracujące na liniach produkcyjnych oraz zajmujące się konserwacją urządzeń elektrycznych są szczególnie narażone na codzienny kontakt z urządzeniami stwarzającymi ryzyko oparzenia. Innymi obszarami ryzyka jest sfera przemysłu ogólnego, przemysł chemiczny, rafineryjny, naprawy samochodów, gastronomia.
 • Stopień uszkodzenia tkanki zależy od temperatury i czasu jej oddziaływania.
 • W przypadku rozległych oparzeń oprócz stopnia uszkodzenia tkanki kluczowa dla przeżycia jest wielkość uszkodzonej powierzchni skóry.
 • W ratowaniu oparzonej osoby liczą się sekundy - im szybciej i skuteczniej schłodzimy oparzone miejsce tym mniejszy stopień i głębokość uszkodzenia tkanki.

Uszkodzenie tkanki w zależności od temperatury i czasu ekspozycji
Uszkodzenie tkanki w zależności od temperatury i czasu ekspozycji

 

Klasyfikacja oparzeń

Stan osoby, która uległa oparzeniu można określić za pomocą dwóch parametrów:

 • Rozległość oparzenia - określamy za pomocą procentowej powierzchni ciała, która uległa oparzeniu. Powierzchnię oparzenia można z grubsza ocenić na miejscu wypadku posługując się tzw. regułą dziewiątki - poszczególne części ciała stanowią 9% (lub wielokrotność) powierzchni całkowitej ciała. Za groźne dla życia dla dorosłego człowieka przyjmuje się oparzenie II stopnia (i cięższe) obejmujące ponad 18% powierzchni. U dziecka stosuje się regułę dziewiątki nieco zmodyfikowaną. Tu wystąpienie ciężkiego wstrząsu grozi, gdy powierzchnia oparzenia przekroczy 8% powierzchni ciała.
  Przydatną regułą oceny rozległości oparzenia jest również porównanie jego powierzchni z rozłożoną dłonią pacjenta, co równa się około 1% całkowitej powierzchni ciała.

  Powierzchnia oparzenia
 • Stopień oparzenia - rozróżniamy 3 stopnie oparzenia:
  - oparzenie pierwszego stopnia: uszkodzeniu ulega tylko powierzchowna warstwa skóry - występuje zaczerwienienie i ból, skóra jest sucha i bez pęcherzy,
  - oparzenie drugiego stopnia: nastepuje uszkodzenie głębszych warstw tkanek, włosy i gruczoły łojowe zostają nienaruszone - występuje rumień skóry, silny ból, obumarcie powierzchownej warstwy skóry, uszkodzenie ścianek naczyń krwionośnych, wydzielający się płyn tkankowy tworzy pęcherze pod naskórkiem, skóra ma kolor czerwony z białymi plamami,
  - oparzenie trzeciego stopnia: zniszczeniu ulegają głębokie tkanki skóry, często uszkodzone są mięśnie znajdujące się pod skórą, występują obumarłe tkanki, które są częściowo śnieżnobiałe, bywają czasem też brunatnoczarne i zwęglone, brak jest często reakcji bólowej.

Cztery podstawowe warunki pierwszej pomocy przy oparzeniu

 1. Natychmiast oddzielić poszkodowanego od źródła ciepła, zgasić płomień,
 2. schłodzić miejsce oparzenia bez wywoływania hipotermii,
 3. zapewnić ulgę w bólu,
 4. zapobiec dalszemu zanieczyszczaniu rany i zatrzymać płyny ustrojowe.

Najlepszą metodą pomocy spełniającą wszystkie w/w warunki jest zastosowanie schładzających opatrunków hydrożelowych, np. firmy Water-Jel.
Tradycyjnie stosowana woda do schładzania oparzonych miejsc jest podstawowym środkiem chłodzącym, ale dla skutecznego ochłodzenia miejsca oparzenia potrzeba znacznej ilości wody, np. w celu ochłodzenia oparzenia o powierzchni 2,5% całkowitej powierzchni ciała i sięgającego częściowo w głąb skóry potrzeba około 120 litrów wody. (Woda bieżąca z kranu płynąca przez 15 – 20 minut). Woda z kranu nie jest substancją czystą, w dodatku płynie przez niejałową atmosferę i pada na wymagające sterylności miejsce oparzenia. Woda może spłukać z rany ważne dla procesu leczenia płyny ustrojowe oraz może wywołać hipotermię, nawet jeśli jest to woda o temperaturze 15 – 20°C, jeśli taka jest w ogólne osiągalna.
W zależności od temperatury miejsca oparzenia opatrunki solankowe wysychają w czasie od 23 do 45 sekund, po czym przyklejają się do rany. Także suche opatrunki najprawdopodobniej przykleją się do rany oparzeniowej, zwiększając czas niezbędny do późniejszego odkrycia rany i podjęcia jej leczenia. Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek kremów i maści.

CHŁODZIĆ OPARZENIE A NIE PACJENTA
Jedną z głównych przyczyn hipotermii (wyziębienia) u ofiary oparzenia jest sposób udzielenia pierwszej pomocy przed przyjazdem lekarza.
Kiedy ktoś ulegnie oparzeniu (zwłaszcza dziecko), natychmiastową reakcją jest zanurzenie tej osoby w zimnej wodzie lub umieszczenie jej pod zimnym prysznicem. W rezultacie nie tylko miejsce oparzenia jest ochłodzone. To z kolei prowadzi do obniżenia temperatury wewnętrznej ciała osoby poszkodowanej. Należy pamiętać, że dziecko ma większą powierzchnię skóry w stosunku do masy ciała niż dorosły. Także skóra jest dużo cieńsza i nie w pełni wykształcona.

 

Opatrunki WATER-JEL

 

Opatrunki Water-Jel

 

Firma WATER-JEL Technologies jest od ponad 25 lat liderem na światowym rynku, oferując wypróbowane i uznane produkty do pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, wykorzystywane w przedszpitalnym leczeniu ofiar oparzeń. Zdobyte przez wiele lat działalności doświadczenie służy w codziennej pracy ratownikom medycznym, specjalistom leczenia oparzeń oraz poszkodowanym. WATER-JEL jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i w innych sportach samochodowych na całym świecie.

WATER-JEL w 96% składa się z czystej, demineralizowanej wody, 4% olejku z drzewa herbacianego o własnościach bakteriostatycznych i o jakości medycznej oraz dodatku specjalnego środka żelotwórczego o jakości medycznej, pozwalającego na uzyskanie formy „lepkiej, absorbującej ciepło błony wodnej” nakładanej na miejsce oparzenia. Specjalny żel nie zawiera składników aktywnych, zatem nie jest klasyfikowany jako produkt farmaceutyczny, lecz jako produkt medyczny klasy IIb. Warunki oraz okres przechowywania zawsze należą do głównych czynników skuteczności środków pierwszej pomocy, w której czas gra główną rolę. Opatrunki Water Jel mogą być przechowywane w szerokim zakresie temperatur, od –5°C do +35°C, dzięki czemu możliwe jest stałe przechowywanie tych opatrunków w pojazdach lub śmigłowcach ratowniczych, bez konieczności zapewnienia im specjalnych warunków przechowywania.

Następną korzyścią z posiadania opatrunków WATER-JEL jest ich czas przydatności, wynoszący 5 lat, co zostało potwierdzone przez amerykańską instytucję FDA (Federal Drug Administration). Dodatkowo produkty mają oznaczenie bezpieczeństwa CE.

Różnica między produktami WATER-JEL a wodą to przede wszystkim metoda chłodzenia. Kiedy woda chłodzi przez parowanie, opatrunek hydrożelowy wyciąga ciepło z oparzenia dzięki specjalnemu żelowi. Dzięki temu ciepło zostaje usunięte bardzo szybko a i tym samym ból staje się mniejszy. Kompresy są nasączone żelem o wadze 13 krotnie większej niż on sam. Co tak naprawdę zachodzi w powłoce żelowej? Tajemnica tkwi w przepływie ciepła, fizyce i konwekcji. Ciepło absorbowane przez WATER-JEL (nawet temperatura 1000 ºC może być pochłaniana) przenika przez kolejne powierzchnie opatrunku i dalej jest wydalane do otoczenia. Temperatura zostaje oddana do opatrunku tylko z miejsca oparzenia, a nie z całego ciała. Zatem ryzyko wychłodzenia całego organizmu jest wyeliminowane.

 

Zalety opatrunków hydrożelowych WATER-JEL - podsumowanie

 • chłodzą ranę a nie cały organizm - nie dopuszczają do hipotermii (wyziębienia),
 • uśmierzają ból,
 • chronią ranę przed zabrudzeniem,
 • działanie bakteriostatyczne dezynfekuje ranę,
 • są bardzo łatwe w stosowaniu, transporcie i przechowywaniu,
 • nie przyklejają się do rany i mogą być nakładane bezpośrednio na nią,
 • pozwalają na wielokrotne sprawdzanie stanu poparzenia,
 • niezbędne przy małych poparzeniach np. w kuchni,
 • dostępne jako żele i małe opatrunki,
 • niezastąpione przy rozległych oparzeniach np. pożary,
 • dopuszczone do stosowanie na wszelkie oparzenia termiczne (także na oparzenia białym fosforem),
 • żel oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwością rozpuszcza się w wodzie i ulega całkowitej biodegradacji,
 • dopuszczone do użycia na terenie Unii Europejskiej jako środek farmaceutyczny klasy IIB,
 • stosowane przez wojska NATO,
 • strażacy noszą opakowania żelu pod kaskami by mieć je zawsze pod ręką,
 • zdały egzamin podczas zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku, Londynie i Madrycie,
 • używane przez ratowników Formuły 1 i kaskaderów.

Zobacz próbę ognia na opatrunkach WATER-JEL

 

Zobacz przykład użycia opatrunku WATER-JEL na oparzoną dłoń

Produkty polecane