Apteczki według norm DIN

Apteczki według norm DIN

W Polsce nie ma unormowań precyzyjnie określających skład wyposażenia apteczek pierwszej pomocy. Podobnie jak w większości krajów UE przyjęło się określanie składu apteczek uwzględniając niemieckie normy DIN (Deutsches Institut fϋr Normung). Określenia "apteczka DIN" lub "apteczka model DIN" nie precyzują rodzaju apteczki, a jedynie wskazują, że skład apteczki został dobrany na podstawie jednej z kilku norm DIN.

Posługiwanie się więc normami DIN jest w Polsce dobrowolne. Nie ma prawnego obowiązku wyposażenia apteczki zgodnie z nimi, ale wobec braku krajowego uregulowania tej kwestii nie ma przeszkód stosowania bądź wzorowania się na normach DIN. 

Normy DIN bardzo precyzyjnie definiują skład apteczek oraz wymagania jakościowe wyposażenia. Aby apteczka im odpowiadała, wiele indywidualnych elementów wyposażenia musi spełniać wymagania innych norm DIN. Zatem napis na opakowaniu np. DIN 13164 wcale nie świadczy o tym, że apteczka spełnia stawiane przez normę wymagania. Dopiero opis na opakowaniu środków opatrunkowych podający konkretną normę upoważnia do oznakowania gotowego wyrobu nazwą DIN. Z tych powodów w 2008 roku niemiecka policja, kontrolując zawartość apteczek polskich kierowców, kwestionowała ich jakość na podstawie pomiaru długości nożyczek. 

 

Apteczka: warto mieć nawet tam, gdzie nie ma takiego obowiązku

Tutaj należy podkreślić, że obowiązujące przepisy, czyli Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, nie nakładają na kierowców obowiązku posiadania apteczki w aucie, nawet jeśli norma DIN 13164 wskazuje konkretny element wyposażenia apteczki potrzebny m.in. do udzielenia pomocy ofiarom wypadków drogowych. Obowiązek udzielenia wspomnianej pomocy przedmedycznej jest fundamentem art. 162. Kodeksu karnego, dlatego warto mieć ze sobą apteczkę w trakcie podróży samochodem. Dużo łatwiej wówczas udzielić pomocy potrzebującym. 

 

Rodzaje norm DIN

 • DIN 13167
  Norma określająca wyposażenie apteczki pierwszej pomocy dla motocykli. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca zawartość jest mniejsza niż apteczki samochodowej i dostosowana do podstawowych urazów komunikacyjnych.

 • DIN 13164
  Norma określająca wyposażenie apteczki stosowanej w pojazdach samochodowych. Skład dostosowany został do opatrywania ran powstałych w trakcie wypadków drogowych, ale również w trakcie prac w terenie lub podczas pieszych wycieczek, co tłumaczy opieranie się na tej normie również w ustalaniu składu apteczek innych niż samochodowe.

 • DIN 13157
  Norma (tzw. przemysłowa) określająca wyposażenie: ilość i rodzaj opatrunków i akcesoriów niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy na terenie budowy, zakładu pracy, biura, szkoły itp. Ze względu na większą ilość czynników ryzyka (np. oparzenia), dużą ilość zabezpieczanych osób a z drugiej strony brak ograniczenia miejsca (jak w przypadku apteczek samochodowych) skład jest znacznie bogatszy.

 • DIN 13169
  Norma ta stanowi praktycznie zdublowanie składu wg DIN 13157 (oprócz nożyczek i instrukcji). Apteczka z takim składem przeznaczona jest do zabezpieczenia większej ilości osób.

 

W handlu często spotyka się rozszerzenie "PLUS" (np. DIN 13157 PLUS) co oznacza, że skład apteczny został wyposażony w więcej elementów, niż wymagana norma. Najczęściej producenci dołączają do wyposażenia apteczki np. ustnik do sztucznego oddychania, chusteczki dezynfekujące lub inne środki.

Okazuje się, że ze względu na wymienione wyżej normy rodzaje apteczek dostępnych na rynku różnią się. Wynika to m.in. z ich wyposażenia. Zawartość apteczki wymagana w biurze będzie się nieco różnić od tej, która sprawdza się w aucie lub zakładzie przemysłowym. Zwłaszcza w miejscach, w których gromadzi się większa liczba osób bądź potencjalne zagrożenie wypadkiem jest większe, zaleca się lepsze wyposażenie apteczki, a norma DIN 13157 jest powszechnie stosowana. 

 

Porównanie wkładów aptecznych według norm DIN 

 Element wyposażenia Ilość wymagana przez normę DIN
DIN 13167 DIN 13164 DIN 13157 DIN 13169
Przylepiec DIN 13019 - A (5 m x 2,5 cm) 1 1 1 2
Plaster DIN 13019 - E (10 x 6 cm) 4 4 8 16
Opatrunek na opuszki palców 2 2 4 8
Opatrunek na palec (12 x 2 cm) 2 2 4 8
Plaster z opatrunkiem (1,9 x 7,2 cm) 2 2 4 8
Plaster z opatrunkiem (2,5 x 7,2 cm) 4 4 8 16
Opatrunek indywidualny DIN 13151 - K (6 x 8 cm) - 1 1 2
Opatrunek indywidualny DIN 13151 - M (8 x 10 cm) 1 2 3 6
Opatrunek indywidualny DIN 13151 - G (10 x 12 cm) 1 1 1 2
Chusta opatrunkowa DIN 13152 - BR (40 x 60 cm) - 1 - -
Chusta opatrunkowa DIN 13152 - A (60 x 80 cm) 1 1 1 2
Kompres (10 x 10 cm) - 6 6 12
Kompres na oko (min. 5 x 7 cm) - - 2 4
Kompres zimny (min. 200 cm²) - - 1 2
Koc ratunkowy 160 x 210 cm - 1 1 2
Opaska elastyczna DIN 61634 - FB 6 (4 m x 6 cm) - 2 2 4
Opaska elastyczna DIN 61634 - FB 8 (4 m x 8 cm) - 3 2 4
Chusta trójkątna DIN 13168 - D - 2 2 4
Nożyczki DIN 58279 - A (14,5 cm) 1 1 - -
Nożyczki DIN 58279 - B (19 cm) - - 1 1
Torebka foliowa (min. 30 x 40 cm) - - 2 4
Chusta z flizeliny (min. 20 x 30 cm) - - 5 10
Rękawice jednorazowe EN 455 4 4 4 8
Chusteczka wilgotna do czyszczenia skóry 2 2 - -
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 1 1 1
Spis zawartości 1 1 1

1

 

Jak dobrać liczbę apteczek w zakładzie pracy?

Liczbę apteczek i rodzaj wkładu aptecznego należy dobrać w zależności od rodzaju działalności zakładu, a więc od występujących zagrożeń oraz od liczby zabezpieczanych osób.

Niemiecka norma DIN rekomenduje stosowanie poniższej ilości wkładów aptecznych: 

Rodzaj działalności Liczba wkładów aptecznych DIN
Wkład DIN 13157  Wkład DIN 13169 Wkład DIN 13169
Place budowy jeden do 10 osób jeden dla 11 do 50 osób powyżej 50 osób - jeden na każde 50 osób
Zakłady produkcyjne jeden do 20 osób jeden dla 21 do 100 osób

powyżej 100 osób - jeden na każde 100 osób

Handel, administracja jeden do 50 osób jeden dla 41 do 300 osób

powyżej 300 osób - jeden na każde 300 osób

Inne zakłady, szkoły jeden  -

-


 Z uwagi na to, że wkład DIN 13169 to praktycznie zdublowany wkład DIN 13157, przyjęło się alternatywnie wyposażanie apteczek we wkład "2 x DIN 13157" zamiast w DIN 13169. 

 

Dlaczego tak istotne jest właściwe oznaczenie apteczki? 

Bez względu na zastosowaną normę ważne jest prawidłowe oznaczenie miejsca, w którym znajduje się apteczka. Akurat ta kwestia jest określona w przepisach, a konkretnie w normie PN-ISO 7010. Biały krzyż na zielonym tle jest ogólnie przyjętym znakiem na apteczkach. Pozwala na szybkie znalezienie zestawu i użycie jej zawartości, gdy zajdzie taka konieczność.

 

Zobacz także


OFERTA - Apteczki pierwszej pomocy

Produkty polecane